Medaile veteránů při příležitosti životního jubilea

Dne 30.11.2017 byla řediteli policie Pardubického kraje plk. Mgr. Janu Švejdarovi  při příležitosti jeho životního jubilea předána členem republikového výboru veteránů NOS PČR nprap. Jiřím Merglem a zástupci ZO veteránů NOS PČR Chrudim medaile za významnou podporu činnosti odborů a jejich veteránů v materiálně organizační oblasti, za dlouhodobě konstruktivní přístup při kolektivním vyjednávání a zlepšování podmínek služby a práce příslušníků a zaměstnanců krajského ředitelství policie Pardubického kraje Policie České republiky a dále za dlouhodobou spolupráci se ZO veteránů NOS PČR Chrudim