Trvale pomáháme dětem

 Trvale pomáháme dětem v dětském domově

3. ZO NOS při Městském ředitelství policie ČR v Plzni je, se svými 542 členy   a 150 veterány, jednou z nejpočetnějších „základek“ v rámci českého policejního sboru. A náš počet stále roste. Možná je to i tím, že se nezaměřujeme jen na řešení problémů u svých členů, ale že  pomáháme i jinde. Zejména těm, kteří si sami, z objektivních důvodů, pomoci nemohou. Např. dětem, umístěným z viny svých rodičů v dětském domově.

Tak již bezmála deset let, každoročně věnuje 3. ZO finanční dar  Dětskému domovu Domino. Domino, které sídlí v plzeňské čtvrti Skvrňany bylo otevřeno v srpnu 1986 a představuje domov  pro děti  od cca tří let. Tvoří však i nezbytné zázemí  těm, kteří již dosáhli 18-ti let a chtějí zde na vlastní žádost zůstat, aby mohli dokončit studium nebo přípravu na zaměstnání. Za léta pomoci navázal  výbor 3. ZO velmi přátelský vztah s celým vedením domova. Zejm. zástupkyně ředitelky Bc Dagmar Frouzová vždy připraví naší  „policejně-odborářské delegaci“ to nejvřelejší přijetí.

Stejně tomu bylo i 13.12. 2017, kdy jsme měli tu čest, prostřednictvím členky výboru Petry Honzíkové, předat do rukou Bc Frouzové symbolický šek v hodnotě 10.000,- Kč. Paní zástupkyně uvedla, že zmíněnou částku použijí k úhradě týdenního lyžařského výcviku. Pro své nejlepší svěřence, jej letos domov zajistil ve francouzské části Alp. Účast na lyžích děti celý rok motivuje k co nejlepším školním i mimoškolním výsledkům. Také nás seznámila  se skutečností, že z 51 dětí, jich již několik žije samostatně v bytech, které pro DD připravil plzeňský magistrát. Domino se v současnosti může pochlubit dvěma  studenty vyšší odborné školy DiS a Španělského gymnásia. Další navštěvuje Pedagogickou fakultu v Plzni a čtvrtý studuje bakalářský obor v Praze. Bc Frouzová připomněla, že bez pomoci jejich dětského domova, zejm. materiální, by tito mladí lidé studovat nemohli. Domino v této problematice také úzce spolupracuje neziskovou organizací „Dejme šanci dětem“.

Po ochutnávce domácího cukroví a nezbytném, už pravidelném, vyfotografování u vánočního stromečku, který mají v DD připravený na Štědrý večer,  jsme se s vedením Domina, včetně paní ředitelky Mgr. Erbové, přátelsky rozloučili. Odcházeli jsme s  příslibem, že plzeňští policejní odboráři na jejich dětský domov ani v r. 2018 nezapomenou.

Výbor 3. ZO NOS se návštěvou v Dominu znovu ujistil, že takováto „investice“ do dětí, kteří pocházejí z rodin, v nichž je často páchána i trestná činnost, se opravdu vyplatí. A zároveň je hrdý na členy své ZO, protože vždy na  výroční členské schůzi je každoroční finanční dar DD Domino jednomyslně schválen.

Za výbor Jaroslav Antoš, org. tajemník.