Změna podmínek rámcové smlouvy T-Mobile

Dne 14. 11. 2017 po déletrvajícím jednání a po projednání v předsednictvu podepsal předseda NOS PČR dodatek k Rámcové smlouvě NOS PČR se společností T-Mobile Czech Republic a. s. Na základě tohoto dodatku se všem účastníkům rámcové smlouvy NOS PČR s T-Mobile změní tarif na užívaných telefonních číslech. Tarify se mění z důvodu, že aktuálně nastavené tarify jsou již historické a na základě vnitřních předpisů společnosti T-Mobile se tyto tarify ruší.
 
Dodatek nabývá účinnosti dne 13. 12. 2017. Změna tarifu bude automaticky provedena ze strany T-Mobile na tarif nejvíce podobný, jak cenou, tak obsahem. Nový ceník naleznete u předsedy Vaší ZO. Přímí členi nechť kontaktují naše operátory.
 
Pokud Vám nastavený tarif nebude vyhovovat, nebo si budete chtít zvolit jiný z nově nabízených, kontaktujte telefonicky nebo e-mailem pracovníky NOS PČR pana Ondřeje Nechvátala (739534534; nechvatal@nosp.cz) nebo paní Ilonu Královou (734266265; kralova@nosp.cz) s požadavkem o změnu tarifu. Do tohoto požadavku uveďte telefonní číslo a tarif, který chcete nastavit. Změna tarifu bude provedena do dvou pracovních dnů.