Informace ke změně v T-Mobile

Vážené kolegyně a kolegové,

tímto Vám přinášíme informace o změnách v Rámcové smlouvě mezi NOS PČR a společností T-Mobile.

Všechny níže uvedené informace jsou zásadní pro členy NOS PČR, kteří nyní využívají pro sebe a pro své rodinné příslušníky služby T-Mobile v rámci naší privátní sítě.

Vzhledem k jejich důležitosti a nutnosti, aby je obdrželi všichni uživatelé, je informace rozesílána emailem předsedům základních organizací a přímým členům a současně je zveřejněna zde na naší webové stránce. Zde nemohou být zveřejněny nové ceníky, tyto jsou rozesílány v mailech.

Předsedy ZO žádám, aby informace předávali dále svým členům, včetně veteránů.

Pokud informaci obdržíte a nejste účastníkem Rámcové smlouvy s T-Mobile a naopak víte o někom ze svých kolegů, který tuto službu využívá a informace se k němu nedostala, předejte mu ji. Pomůžete tak k lepšímu průběhu změny, za což Vám děkuji.

Chybou zaměstnance T-Mobile došlo k rozesílání SMS již dnes, toto bude napraveno opravnou sms.

Tvrzení představitelů jiných odborových organizací či konfederací, že NOS PČR ruší svým členům tarify T-Mobile, nejsou pravdivá. Nadále existuje a bude existovat smlouva s T-Mobile, ale také s O2 Family a připravuje se i s VODAFONE CZ. Členové NOS PČR tedy mají a budou mít dostatečný výběr, větší a výhodnější, než v jiné odborové organizaci v rámci bezpečnostních sborů.

Text informace

Vážené kolegyně a vážení kolegové, kteří využíváte mobilní telefonní služby společnosti T- Mobile na základě Rámcové smlouvy mezi NOS PČR a T-Mobile, nyní Vás čeká nutná změna systému. Po jejím zdárném dokončení si již budete moci spravovat svůj tarif sami a nic nebudete muset realizovat cestou operátorek NOS PČR Ilony Králové a Simony Hlavicové.

K tomu je ovšem nutné, aby byly všechny stávající smlouvy vyvedeny z původní rámcové smlouvy a zařadily se pod nový T-Mobile  program.

Zařazení pod novou smlouvu bude probíhat následovně:

T-Mobile zašle na všechna telefonní čísla, která jsou zařazena pod původní rámcovou smlouvou,SMS,  která uživatele upozorní, že končí Rámcová smlouva a musí se navázat nový smluvní vztah. V SMS zprávě z T-Mobile bude také uveden termín, kdy Vám bude volat operátor T-Mobile, abyste se dohodli na dalším postupu a uzavření nových smluv.

Upozorňujeme, že smlouvu na každé číslo bude opět uzavírat pouze člen odborového svazu a to za své příbuzné (manžela, manželku, děti, další členy rodiny), kterým v minulém období umožnil výhody využívat. Všem stávajícím členům bude umožněno uzavřít všechny smlouvy.

Komunikace T-Mobile a uzavření všech návazných smluv bude probíhat pouze s členem odborového svazu, tzn. s Vámi a to prostřednictvím operátora T-Mobile.

Upozorňujeme, že při hovoru s operátorem budete vyzváni ke sdělení svých osobních údajů, které jsou nutné pro uzavření nové smlouvy, mějte proto u sebe pro rozhovor připraven doklad totožnosti.

Před voláním operátora si také všichni vyberte svoje tarify (informace o tarifech jsou  připojeny níže). Vybrané tarify pro jednotlivá čísla a také čísla účtů, ze kterých budete platit (v případě více smluv), inkasa, budete sdělovat operátorovi v průběhu rozhovoru. S operátorem se také domluvíte na adrese doručení smluv. Smlouva (smlouvy) vám bude doručena do 2 – 3 pracovních dnů od hovoru a přiveze Vám ji (je) kurýr, kterému se prokážete občanským průkazem. Podepsané smlouvy kurýr odváží zpět do T- Mobile pro zavedení do nové privátní podnikové sítě.

Velmi důležitá informace:

Pro provedení změny, přeřazení telefonního čísla z rámcové smlouvy do nového systému, musí T-Mobile Vaše číslo deaktivovat ve stávající síti, a tudíž bude Vaše telefonní číslo převedeno na krátkou dobu na předplacenou službu TWIST.

Nelekejte se, po dobu, kdy budete mít předplacenou službu TWIST, budete mít nastavený balíček neomezeného volání. TWIST balíček bude aktivní vždy od cca od 09:00 dopoledne do doby zařazení čísla do nového T-Mobile programu.

Vzhledem k velkému objemu čísel se může stát, zvláště když budete mít více dotazů a nebude mít pro telefonický rozhovor s operátorem vše připraveno, že v den uvedený v SMS na Vás nedojde řada. V tomto případě Vám budou z T-Mobile volat další den.

Systém je nastaven tak, aby se předešlo problémům, které však nelze vyloučit vzhledem k velkému objemu převáděných čísel vyloučit.

Pokud by nastala jakákoliv komplikace, stalo by se, že bude problém s převedením na TWIST, systém někomu omylem naúčtuje poplatek, nebo budete potřebovat cokoliv dalšího, tak kontaktujte zákaznické centrum T-Mobile na tel. čísle 4603.

Nekontaktujte odborový svaz, nebudeme Vám umět pomoci, vlastníky čísel budete vy a tak NOS PČR za vás již reklamace vyřizovat nemůže.

Pro přiblížení, jak vše bude probíhat, je zde praktický příklad:

Jako člen NOS PČR jste nyní v Rámcové smlouvě a máte 5 telefonních čísel pro sebe a své rodinné příslušníky. Obdržel jste náš email. Následně kontaktujte své rodinné příslušníky, seznamte je se změnou a dohodněte se na tom, jaký budou mít tarif. Až na každé telefonní číslo přijde SMS zpráva, že končí smluvní vztah s T-Mobile, nikdo nebude překvapen. Následně, Vám bude volat operátor. K volání mějte pro kontrolu připravený seznam všech Vašich čísel s novými tarify. Operátorovi  vše  sdělte a dohodněte s ním adresu a termín předání smluv prostřednictvím kurýra. Maximálně do 5 dnů od podpisu smlouvy budete zařazeni do nové privátní sítě. V případě neočekávaných komplikací, a to jakýchkoliv, volejte 4603, kde sdělíte, že jste členem NOS PČR a popíšete svůj problém.

Zde ještě jednou vše ve zkratce:

Vyčkejte na termín zavolání, o kterém budete informováni pomoci SMS zprávy.

Před fyzickým telefonátem bude Váš tarif přepnut na předplacenou službu TWIST.

Po dobu, kdy budete mít předplacenou službu TWIST, budete mít nastavený balíček neomezeného volání. Balíček bude aktivní cca od 09:00 hodin. Pokud obdržíte SMS s informací o dobití kreditu, tohoto si nevšímejte, platí dohoda, že máme nastavené neomezené volání.

Může se stát, že v den, uvedený v SMS nebudete navoláni pracovníkem operátora. Vyčkejte do druhého dne, může dojít ke zpoždění. Nechoďte na prodejnu T-Mobile, vyčkejte telefonátu, protože změna se týká mnoha tisíc telefonních čísel. Pokud se Vám operátor nedovolá, bude hovor opakovat. Pokud hovor přijmete a nebudete moci hovořit, domluvte se na jiném termínu telefonátu.

Po obdržení SMS očekávejte hovor, při hovoru budete sdělovat své osobní údaje (RČ, č. OP, adresu apod.), mějte proto u sebe doklad totožnosti.

Mějte vybrané tarify a balíčky pro svá tel. čísla, mějte připravené informace, z jakého účtu se bude platit inkaso.

Domluvte se na adrese doručení smluv, smlouva vám bude doručena do 2-3 pracovních dní od hovoru. Kurýr přijede kamkoliv podle Vašeho požadavku.

Kurýr předá smlouvu pouze zodpovědné osobě na základě prokázání se OP. Podepsané smlouvy kurýr odváží zpět pro zavedení do systému. V případě nevhodného chování kurýra o tomto podejte informaci emailem pracovnicím NOS PČR paní Iloně Králové (kralova@nosp.cz) nebo slečně Simoně Hlavicové (hlavicova@nosp.cz).

Pokud budete mít jakýkoliv podnět k reklamaci, kontaktujte prosím zákaznické centrum T-Mobile na tel. čísle 4603. Nekontaktujte přímo NOS PČR, vlastníky čísel budete vy a tak NOS PČR za vás již reklamace vyřizovat nemůže.

 

Věříme, že vše bude probíhat podle plánu a migraci smluv zvládneme bez větších problémů.

 

Děkuji a jsem s pozdravem

 

Za předsednictvo NOS PČR
JUDr. Milan Štěpánek

-----------------------------------------------------

DOPLĚNÍ INFORMACÍ!!

V návaznosti na včerejší rozeslanou „Informaci pro členy NOS PČR, kteří dnes využívají rámcovou smlouvu T-Mobile“ doplňujeme další skutečnosti, které se týkají hlasových a datových služeb:
 
  1. Nový ceník bude platit pro konkrétní číslo převáděné z Rámcové smlouvy až od doby, kdy toto číslo přejde pod nový systém, do zahájení převodu se účtuje podle současného ceníku. 
  2. Stávající účastníci T-M programu (ne Rámcové smlouvy) přejdou automaticky na ceny dle nového ceníku (který je pro ně výhodnější) od cca 12. 11. 2018.
  3. U datových SIM karet, ADSL apod. nedochází ke změně, tyto zůstávají pod Rámcovou smlouvou za stávajících podmínek. Je však možné si je převést do nového systému (vyšší cena než stávající). Pokud si člen ponechá datové SIM pod Rámcovou smlouvou, jejich počet se nesčítá se SIM kartami pod novým systémem. Jedinou mírnou komplikací budou dvě faktury – jedna za hlasové tarify pod novým systémem a druhá za datové služby pod RS.