Informace předsednictva NOS PČR

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 
po prvních dvou měsících roku 2018 Vás chceme touto cestou informovat o činnosti vedení svazu a představit aktuální priority.
 
Dne 9. ledna se uskutečnila schůzka s ministrem vnitra Mgr. Lubomírem Metnarem, kde jsme předložili základní požadavky NOS PČR pro tento rok: pokračování v sociálním dialogu v oblasti služebních příjmů příslušníků a platů zaměstnanců tak, aby došlo k zajištění stabilního nárůstu v dalších letech. Hovořili jsme také o objektivní rozdělování nadtarifních složek služebního příjmu, o pokračování ve zlepšování výstroje a výzbroje policistů, a především vyřešení stravování pro příslušníky policie (znovuzavedení příspěvku na stravování). Chceme pokračovat v kolektivním vyjednávání, aby došlo ke zlepšení a ujednocení parametrů kolektivních smluv a dohod v rámci rezortu Ministerstva vnitra. Na místě bude zahájení diskuze o budoucnosti zákona o služebním poměru, přičemž vylučujeme zásahy do výsluhových nároků. Na tomto místě chceme reagovat na některé aktuální fámy – žádná změna v oblasti výsluhových nároků se nechystá.
 
Jedním z našich návrhů byl i návrh na zahájení jednání o sjednocení organizací bývalých příslušníků, tzv. veteránů bezpečnostních složek státu a jejich zaštítění státem. V tomto panuje s vedení ministerstva shoda a již vznikla pracovní komise, která se zabývá možností vzniku sekce Veterán jako odboru ministerstva, a řeší se legislativní možnosti vzniku této sekce. Zástupci NOS PČR jsou součástí této pracovní komise. 
 
Ve věci nárůstu služebního příjmu příslušníků a platu zaměstnanců jednáme kontinuálně. Požadujeme další nárůst i v tomto roce. K této problematice máme naplánované v nejbližších měsících schůzky např. s ministrem vnitra, ministrem spravedlnosti a s vedením Policie ČR a vedením VS ČR. 
 
V březnu se setkáme s ministryní financí JUDr. Alenou Schillerovou Ph.D. Jednání se nebude týkat jen zvýšení služebních příjmů a platů na úroveň, se kterou by mohly být bezpečnostní sbory schopné konkurovat soukromému sektoru, ale budeme s ní jednat také o možnosti znovuzavedení příspěvku na stravování, což souvisí s navýšením rozpočtu Policie ČR. A nemůžeme ani opomenout její úvahy o odstranění některých daňových výjimek. Budeme bránit opětovnému zdanění výsluhových nároků. 
 
S vedením Policie ČR budeme hovořit také o zahájení kolektivního vyjednávání, kdy předložíme požadavky na doplnění kolektivní smlouvy a kolektivní dohody. 
 
Pokud jde o vnitrosvazovou práci – připravujeme jednání X. sjezdu, který se uskuteční v druhé polovině dubna tohoto roku. 
 
NOS PČR převezme v tomto roce (nejsem si jist měsícem) předsednictví Visegrádské čtyřky policejních odborových svazů (ČR, SR, Polsko a Maďarsko), která vznikla v loňském roce a které nyní předseda Odborový zväz polície v Slovenskej republike. Do doby převzetí předsednictví se uskuteční ještě jedno zasedání na slovenské půdě.
 
Tolik informace o základních směrech činnosti. Vedle popsaného pracuje předsednictvo i na otázkách běžného provozu odborové organizace, mezi které patří účast na různých jednáních, ve výběrových komisích, na zasedání EuroCOP, a dále přímá komunikace s členy, účast na členských schůzích základních organizací a řešení jednotlivých požadavků našich členů. Nezávislý odborový svaz Policie České republiky stojí na Vaší straně a my jako jeho vedení se snažíme ze všech sil hájit Vaše zájmy. 
 
Praha, dne 27. 02. 2018
 
Předsednictvo NOS PČR