Informace z jednání s vedením policie

Ve čtvrtek dne 8. března 2018 proběhlo jednání předsednictva NOS PČR s vedením Policie ČR. V rámci této schůzky byl policejní prezident genmjr. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý, Ph.D. seznámen s činností NOS PČR a obdržel pravidelnou zprávu o struktuře svazu a stavu členské základny svazu (povinnost z kolektivní dohody)

Policejní prezident následně sdělil svůj úmysl setkat se v dalším měsíci se zástupci všech odborových organizací, působících v policii. Následně informoval zástupce NOS PČR o vývoji koncepce rozvoje policie, kdy současný podstav příslušníků se pohybuje kolem 1500. V rámci diskuze padl ze strany NOS PČR názor, zda vedle náboru je možné se soustředit i na sloužící policisty, aby bylo dosaženo vyšší personální stabilizace. Podle vedení PČR je potřebné pokračovat v náboru zejména v Praze a Středočeském kraji, kde jsou nejvyšší podstavy (Praha 570, Středočeský kraj 450). Současně si vedení uvědomuje důležitost podpory sloužících policistů, v rozpočtu policie ale nejsou na toto prostředky. Cestou je zavedení stabilizačního nebo motivačního příspěvku, což je nutné prosadit do zákona o služebním poměru. V tomto směru jsou vedena jednání NOS PČR s politickými a vládními představiteli (viz informace o činnosti předsednictva ze dne 15. 3. 2018).

V platech zaměstnanců policie by mělo dojít v nejbližších měsících k pozitivnímu posunu díky přehodnocení zvláštních příplatků. Vedení policie bylo dále seznámeno s poznatky o nedostatku některých výstrojních součástek v oděvních výdejnách. Důvodem jsou výběrová řízení, která jsou prodlužována právními kroky neúspěšných uchazečů. Tím dochází i převisu poptávky, kterou nejsou dodavatelé plnit. Pro rok 2018 je v rozpočtu téměř 500 milionů na výstrojové vybavení, částka pokrývá závazky ze smluv, sklady jsou doplňovány v daných termínech.

Ohledně stanovení výše zvláštních příplatků v roce 2019 probíhá příprava na úseku příslušných náměstků PP, v další fázi bude tato otázka projednána i se zástupci odborových svazů.

Praha, dne 16. 03. 2018

Předsednictvo NOS PČR