Jednání Předsednictva NOS PČR s ministryní financí

V rámci jednání s politickými a vládními představiteli se dne 19. 3. 2018 uskutečnila schůzka členů Předsednictva Nezávislého odborového svazu Policie České republiky s ministryní financí JUDr. Alenou Schillerovou, Ph.D. Paní ministryně byla informována o prioritách, které prosazujeme, tj. pozitivní vývoj platů příslušníků a zaměstnanců bezpečnostních sborů a zlepšení jejich sociálních podmínek, posílení rozpočtů sborů v oblasti investic a příspěvek na stravování u příslušníků a zaměstnanců Policie ČR.
V rámci diskuze byla projednána i otázka, která často zaznívá od příslušníků, a tou je opětovné zdanění výsluhových nároků. Paní ministryně deklarovala, že Ministerstvo financí nebude navrhovat zdanění výsluhových nároků příslušníků bezpečnostních sborů a vyvrátila nedávné mediální dezinterpretace, které ji tento záměr přisuzovaly. Můžeme tedy konstatovat, že není důvod k obavám a šíření fám.

V Praze dne 20. 03. 2018

Předsednictvo NOS PČR