Jednání se zástupci DAS

Dne 5. února 2018 proběhlo jednání předsednictva, které zastupoval JUDr. Milan Štěpánek, Libuše Branná a Petr Cieluch, se zástupci společnosti D.A.S. Rechtsschutz AG Mgr. Romanem Flekem a JUDr. Barborou Pospíšilovou. Účelem tohoto jednání bylo vyhodnocení dosavadní spolupráce, požadavek na vylepšení základní smlouvy o rozšíření dalších okruhů oblasti právního zastupování členů, zvážení pokračování ve smlouvě o právním poradenství ( pojištění do kapsy) a nastavení parametrů sponzorování akcí NOS PČR ze strany společnosti D.A.S..

Připomínky a požadavky ze strany předsednictva NOS PČR zástupci této společnosti projednají s vedením společnosti v následujících dnech, kdy výsledky představí  zástupcům ZO na 10. sjezdu NOS PČR.

Předsednictvo NOS PČR