Předsednictvo NOS PČR pokračuje v jednáních s politickými a vládními představiteli

Členové předsednictva NOS PČR navazují na jednání s poslanci a ministry z druhé poloviny loňského roku. Prioritami zůstává trvalý růst služebních příjmů a platů, zavedení stabilizačního (motivačního) příspěvku, obnovení příspěvku na stravování nebo dalších sociálních výhod (např. otázka podpory bydlení). V důsledku těchto kroků by se měla zvýšit motivace příslušníků i zaměstnanců nejen k bezpečnostním sborům nastoupit, ale zejména zde setrvat. Proto chceme zajistit dobré podmínky i pro stávající příslušníky a zaměstnance, aby bezpečnostní sbory byly schopné konkurovat na trhu práce a uskutečňovat kvalitní nábor.

Zmíněné obnovení příspěvku na stravování pro příslušníky a zaměstnance Policie ČR je jedním ze stěžejních úkolů pro vedení svazu. Z materiálu, který byl předsednictvem vytvořen na základě podkladů od kolegů ze základních organizací svazu, jasně vyplývá situace v oblasti příspěvku na stravování ve státní správě. Příslušníci a zaměstnanci policie nejenže nejsou menšinou, ale jsou dokonce jediní, komu tento příspěvek není poskytován. S těmito podklady jsme jednali s vedením policie o podpoře těchto požadavků a předání i touto cestou ministrovi vnitra. Musíme ale zdůraznit, že nechceme, aby prostředky, vyčleněné na podporu stravování, byly odebrány z jiné položky rozpočtu policie, např. na úkor investic, výstavby, běžného provozu. Proto chceme, aby vláda dala tyto finance navíc a aby policie nebyla nucena omezit jinou oblast financování.

O všech těchto prioritách již proběhla jednání s poslanci Parlamentu ČR, konkrétně s předsedou strany SPD Tomio Okamurou a předsedou výboru pro bezpečnost Radkem Kotenem, dále s místopředsedou KDU-ČSL Ing. Janem Bartoškem, předsedou strany Piráti PhDr. Ivanem Bartošem, Ph.D. a místopředsedou výboru pro bezpečnost Lukášem Kolaříkem, poslancem TOP 09 a členem výboru pro bezpečnost prof. RNDr. Františkem Váchou, Ph.D. a předsedou strany Starostové a nezávislí Mgr. Petrem Gazdíkem.

Během jednání bylo ze strany Petra Cielucha poukazováno na velmi špatný stav u vězeňské služby, a to v rámci rozdělení příslušníků VS do velmi nízkých tarifních tříd. To souvisí s velmi nízkým služebním příjmem, který nekoresponduje s nároky, kladenými na příslušníky VS.

V dalších dnech a týdnech jsou naplánovány schůzky s poslancem Hnutí ANO MUDr. Jiřím Maškem a poslancem KSČM JUDr. PhDr. Zdeňkem Ondráčkem, Ph.D. Sejdeme se také s ministryní financí JUDr. Alenou Shillerovou, Ph.D. a s ministrem spravedlnosti JUDr. Robertem Pelikánem, Ph.D. Dále jsou sjednávány schůzky s poslanci dalších parlamentních stran a s ministrem vnitra. Aktuálně jsme začali pracovat na dojednání kolektivní smlouvy vyššího stupně za účasti zástupců OSSOO a OSH, dnes se v této věci uskuteční úvodní jednání s prvním náměstkem ministra vnitra JUDr. Ing. Jiří Nováčkem.

Praha, dne 15. března 2018

Předsednictvo NOS PČR