Rada předsedů VS

Jednání rady předsedů základních organizací NOS PČR vězeňské služby

Ve dnech od 18. - 19. ledna 2018 proběhlo v areálu Vazební věznice a ÚpVZD Brno jednání rady předsedů Základních organizací vězeňské služby spojené se školením na problematiku BOZP a požární ochrany.
Předsedové ZO byli po prohlídce ve věznici Brno v úvodu členy předsednictva NOS PČR seznámeni s aktuálními informacemi dění v NOS PČR a výsledky jednání s ministrem vnitra Mgr. Lubomírem Metnarem a prvním náměstkem ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání JUDr. Ing. Jiřím Nováčkem. Dále byli předsedové ZO seznámeni s průběhem závěrečné fáze přípravy a vypořádáním připomínek před uzavřením nové kolektivní smlouvy a kolektivní dohody a dohody o tvorbě a způsobu čerpání FKSP v prosinci 2017. Předseda ZO při věznici Plzeň Tomáš Jarkovský informoval přítomné o vývoji podání žaloby ve věci neproplácení přestávek. Následně proběhlo školení na problematiku BOZP a požární ochrany.  Jednání navštívil i ředitel věznice Brno plk. Mgr. Dušan Gáč, který zhodnotil spolupráci vedení vazební věznice a ÚVZD  Brno s odborovou organizací NOS PČR jako velmi dobrou.

Předsednictvo NOS PČR