Setkání zástupců odborových svazů s ministrem vnitra ČR

Dne 9. ledna 2018 v odpoledních hodinách proběhlo v budově Ministerstva vnitra České republiky první setkání zástupců odborových organizací s ministrem vnitra ČR Mgr. Lubomírem Metnarem, kterého se za NOS PČR zúčastnilo celé Předsednictvo.

Ministr vnitra se zástupcům odborových organizací představil a seznámil je stručně se svým pohledem na fungování resortu, kdy jedním z jeho cílů je i navázání na dosavadní konstruktivní spolupráci odborů s vedením MV.

V rámci diskuze byl pan ministr seznámen se základními požadavky odborových svazů, za NOS PČR jde o pokračování v sociálním dialogu v oblasti služebních příjmů příslušníků a platů občanských zaměstnanců (zajištění stabilního nárůstu v dalších letech a objektivní rozdělování netarifních složek), pokračování ve zlepšování výstroje a výzbroje policistů, vyřešení stravování pro příslušníky policie a zlepšení a ujednocení parametrů kolektivních smluv v rámci rezortu. Část debaty byla také věnována otázkám veteránů bezpečnostních sborů, problematice služebního hodnocení, výdělečné činnosti a snížení administrativní zátěže. V závěru ministr vnitra deklaroval pokračování v nastavené komunikaci formou pravidelných jednání.

 

Předsednictvo NOS PČR