Aktuality PČR

08. 8. 2017

ZO NOS PČR Praha - venkov vyhlásila veřejnou sbírku na pomoc kolegovi prap. Vladimíru Suchánkovi, který při dopravní nehodě utrpěl vážná poranění hlavy a nyní je upoután na vozíku s nutností 24 h. péče.

17. 7. 2017

Dne 1. července nabyl účinnosti zákon č. 128/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích, jehož část sto čtyřicátá mění zákon č. 361/2003 Sb...

28. 6. 2017

Dne 22. 06. 2017 byl do Senátu Parlamentu České republiky doručen návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, jako senátní tisk č. 156:

27. 6. 2017

Dne 21. 6. 2017 proběhlo na Policejním prezidiu České republiky setkání mezi vedením Policie ČR a předsednictvem Nezávislého odborového svazu Policie ČR. Za Policejní prezidium byl přítomen: policejní prezident genmjr. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý, první...

27. 6. 2017

NOS PČR ve spolupráci s ČMKOS požaduje navýšení platů občanských zaměstnanců, navýšení služebních příjmů příslušníků znovu v roce 2017 a požaduje po vládě prostředky na stravování pro policisty.

27. 6. 2017

V nedělní dopoledne 25. 6. 2017 se v jindřichohradecké kapli sv. Maří Magdaleny uskutečnilo slavnostní předávání ocenění Nezávislého odborového svazu Policie České republiky a International Police Association za přítomnosti starosty města...

21. 6. 2017

Dne 20. 6. 2017 se zúčastnili JUDr. Milan Štěpánek a Libuše Branná členské schůze ZO Ústí nad Orlicí.

17. 6. 2017

Dne 16. 6. 2017 bylo v Bratislavě podepsáno Prohlášení o vzniku Visegradské skupiny mezi odborovými organizacemi:
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów w Polsce,
Független Rendőr Szakszervezet,
Nezávislý odborový...

15. 6. 2017

Ve dnech 16. 6. – 17. 6. 2017 probíhá v Bratislavě první jednání policejních odborových svazů zemí Visegráské skupiny s cílem zahájit intenzivní spolupráci mezi organizacemi, které jsou si blízké z geopolitického i historického hlediska, a ...

14. 6. 2017

Dne 13. 6. 2017 jednalo předsednictvo NOS PČR se zástupci advokátní kanceláře LP Legal a to Mgr. Alicí Kubíčkovou, LL.M. a JUDr. Janem Burešem, Ph. D.

Stránky