Aktuality PČR

15. 3. 2018

Vedení Nezávislého odborového svazu Policie České republiky aktivně jedná s poslanci a ministry o podpoře potřeb a požadavků příslušníků a zaměstnanců bezpečnostních sborů

02. 3. 2018

Dnes, 2. března 2018 se dožívá 75 let předseda Výboru pro veterány pan Josef Votýpka.

27. 2. 2018

Předsednictvo NOS PČR informuje členy o své činnosti krátkou zprávou.

06. 2. 2018

Dne 5. února 2018 proběhlo jednání předsednictva, které zastupoval JUDr. Milan Štěpánek, Libuše Branná a Petr Cieluch, se zástupci společnosti D.A.S. Rechtsschutz AG Mgr. Romanem Flekem a JUDr. Barborou Pospíšilovou. Účelem tohoto jednání bylo...

24. 1. 2018

Jednání rady předsedů základních organizací NOS PČR vězeňské služby
Ve dnech od 18. - 19. ledna 2018 proběhlo v areálu Vazební věznice a ÚpVZD Brno jednání rady předsedů Základních organizací vězeňské služby spojené se školením na...

10. 1. 2018

Dne 9. ledna 2018 v odpoledních hodinách proběhlo v budově Ministerstva vnitra České republiky první setkání zástupců odborových organizací s ministrem vnitra ČR Mgr. Lubomírem Metnarem, kterého se za NOS PČR zúčastnilo celé Předsednictvo.

22. 12. 2017

Trvale pomáháme dětem v dětském domově
3. ZO NOS při Městském ředitelství policie ČR v Plzni je, se svými 542 členy a 150 veterány, jednou z nejpočetnějších „základek“ v rámci českého policejního sboru. A náš počet stále roste. Možná je...

21. 12. 2017

Dne 30.11.2017 byla řediteli policie Pardubického kraje plk. Mgr. Janu Švejdarovi při příležitosti jeho životního jubilea předána členem republikového výboru veteránů NOS PČR nprap. Jiřím Merglem a zástupci ZO veteránů NOS PČR Chrudim medaile...

08. 12. 2017

Dne 5. prosince 2017 proběhla na pozvání vzdělávacího zařízení a služební přípravy PČR v Brně prezentace odborových organizací. Nezávislý odborový svaz představila Libuše Branná společně s předsedou ZO NOS PČR při SPJ Brno Leošem Hájkem....

30. 11. 2017

Dne 14. 11. 2017 po déletrvajícím jednání a po projednání v předsednictvu podepsal předseda NOS PČR dodatek k Rámcové smlouvě NOS PČR se společností T-Mobile Czech Republic a. s. Na základě tohoto dodatku se všem účastníkům rámcové smlouvy NOS...

Stránky