Zkratky po 40 letech

Pamatujete si na písničku Ivana Mládka ZKRATKY z roku 1977? Jen pro připomenutí: „Z PLR do MLR jel jsem přes ČSSR, SNB mé DKW si stoplo na TK.“ Atd… To byly zkratky veselé a člověku příjemné.

Po čtyřiceti letech se zkratky vrací v moderní úpravě, avšak zbavené humoru a člověku nepřinášející potěšení. Tedy jak komu. Máme PČR, už nejezdí DKW, ale BMW. Momentálně pojede místo na GO do ČSAO přímo do šrotu, až ho nebude potřebovat GIBS. ČT, LN  a další SP zajímá, proč někdo z KPR byl svezen v BMW, které mělo DN.

Málokdo se pozastaví nad tím, že kromě nového BMW i8, zapůjčeného PČR, je tu příběh našeho kolegy, kterého postihla CMP. Má společnost v ČR zájem slyšet, že v dané věci nejde jen o svezení někoho z KPR, ale o život dvou lidí? Že DN nezavinil příslušník PČR, právě z důvodu CMP?

Minimum lidí dosud napadlo, že spolujezdec zachránil policistovi život tím, když zavolal pomoc. Kdyby jel náš kolega sám, ať už BMW, DKW nebo jiným DP, mohl díky CMP zemřít.

Místo toho se spekuluje o tom, kdo BMW řídil nebo proč HZS nezveřejní foto z místa DN. Ř KŘP JMK propírají HD, agentura JPP je zplnomocněna prohlásit, že bude muset odejít z funkce, ať už věc prošetří GIBS nebo OVK.V pořadu 90´ na ČT24 sledujeme záběry na příkop, kde došlo k havárii a pak se dlouze hovoří o DN BMW, místo o personálních a platových problémech PČR, které jsou problémem Nr. 1.

Jeden z kolegů mi říkal, proč za NOS PČR lezu kvůli BMW do ČT. Právě proto, abych vyjádřil, že mě i nás ostatní zajímá život a zdraví našeho kolegy. A pokud někdo porušil NMV nebo ZPPP, ať je s ním věc projednána a je potrestán, je-li za co.

Zkratky a zkrácené informace prostupují naším životem, který se zrychluje díky moderním  médiím - TV, www, fcb, apod. Mediální prostor je ale velmi omezený, čímž samozřejmě myslím hranici časovou. Na své vlastní myšlenky zde máte místo, které odpovídá aktuálnímu zájmu a sledovanosti. Lze tedy 30 minut vysvětlovat okolnosti případu, hájit policistu, popisovat roli jeho nadřízeného, aby stejně nakonec bylo vidět nebo slyšet jen to „zajímavé“. Také zkratka. Mediální.

Písmena ÚŽZČ by mohla znamenat „Úcta k životu a zdraví člověka“. Uznejme, že vypadá příšerně a navíc by tato zkratka asi nikoho nezajímala. Proto zkusme o vážných věcech hovořit na PÚ.

 

Milan Štěpánek

 

 

Použité zkratky:

PLR – Polská lidová republika

MLR – Maďarská lidová republika

ČSSR – Československá socialistická republika

SNB – Sbor národní bezpečnosti

DKW - Dampf-Kraft-Wagen, bývalá německá značka automobilů

TK – technická kontrola

PČR – Policie České republiky

BMW – Bayerische Motoren Werke, německý výrobce automobilů

GO – generální oprava

ČSAO - Československé autoopravny

GIBS – Generální inspekce bezpečnostních sborů

ČT – Česká televize

LN – Lidové noviny

SP – sdělovací prostředky

KPR – Kancelář prezidenta republiky

DN – dopravní nehoda

TV – televize

www – internet

fcb – sociální síť Facebook

CMP – cévní mozková příhoda, ictus, mozková mrtvice, mozkový infarkt

ČR – Česká republika

DP – dopravní prostředek

HZS – Hasičský záchranný sbor

Ř KŘP JMK – ředitel Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje

HD – horem dolem

JPP – jedna paní povídala

OVK – Odbor vnitřní kontroly

90´ – zpravodajský pořad ČT24

ČT24 – zpravodajský program České televize

Nr. 1 – číslo jedna, priorita

NOS PČR – Nezávislý odborový svaz Policie České republiky

NMV – Nařízení ministra vnitra

ZPPP – Závazný pokyn policejního prezidenta

PÚ – plná ústa