Kontakty

Předsednictvo

 

Předseda
pplk. JUDr. Milan ŠTĚPÁNEK
   
Mobilní telefon +420 602 279 880
(volání zdarma ve vnitropodnikové síti)
Civilní email stepanek@nosp.cz
Služební telefon +420 974 823 940
Služební email krpa.nospcr@pcr.cz
   

 

 Libuše Branná

1. místopředsedkyně NOS PČR prap. Libuše BRANNÁ 
inspektor Obvodního oddělení policie Třinec

   
Mobilní telefon +420 723 144 720
(volání zdarma ve vnitropodnikové síti)
Civilní email Branna.L@seznam.cz, branna@nosp.cz
Služební telefon +420 974 742 651
Služební email krpt.nos.trinec@pcr.cz
   
Svěřené oblasti:

  

 
Místopředseda NOS PČR pro vězeňskou službu Bc. Josef MALÝ
Věznice Pardubice, Oddělení výkonu trestu
   
Mobilní telefon +420 734 412 421
(volání zdarma ve vnitropodnikové síti)
Civilní email jmaly@vez.pce.justice.cz
Služební telefon  
Služební email  
   
Svěřené oblasti: odpovídá plně za otázky příslušníků a občanských zaměstnanců Vězeňské služby České republiky

 

Členové Předsednictva

 
Člen Předsednictva NOS PČR Tomáš MACHOVIČ 
   
Mobilní telefon +420 725 067 467
Civilní email machovic.tomas@gmail.com  
Služební telefon +420 974 823 944
Služební email machovic@nosp.cz 
   
   
Svěřené oblasti:

 

 
Člen Předsednictva NOS PČR JUDr. Petr TOMEK 
 
   
Mobilní telefon +420 603 421 823
(volání zdarma ve vnitropodnikové síti)
Civilní email petr_tomek@centrum.cz
Služební telefon  
Služební email krpa.nospcr@pcr.cz
   
Svěřené oblasti: veškeré právní otázky - připomínkování předpisů, právní poradenství, vnitřní předpisy svazu,

  

 Petr Cieluch

Člen Předsednictva NOS PČR pro vězeňskou službu
Petr CIELUCH

Vazební věznice Ostrava
   
Mobilní telefon +420 734 412 425
(volání zdarma ve vnitropodnikové síti)
Civilní email  petr.cieluch@seznam.cz
Služební telefon  +420 724 218 433
Služební email  cieluch@nosp.cz
   
Svěřené oblasti: Pojišťovna Kooperativa

Kontrolní komise

 

Předseda Kontrolní komise NOS PČR

kpt. Ing. Vladimír ČERNÝ

Email
pro podání podnětu
 kontrolori@nosp.cz
Mobilní telefon  +420 775 951 502
Služební email cerny@nosp.cz 
  

Místoředseda Kontrolní komise NOS PČR

prap. Bc. Tomáš JARKOVSKÝ

Mobilní telefon +420 777 016 158
Služební email jarkovsky@nosp.cz
  

Další členové Kontrolní komise NOS PČR:

Bc. Michal BOHUNĚK - bohunek@nosp.cz
Bc. Hynek HARUDA - haruda@nosp.cz
Milan STULÍK - stulik@nosp.cz
Mgr. Pavlína Patricie POSOVÁ - posova@nosp.cz
Jan BAUDIS – baudis@nosp.cz

Sekretariát

 

 
Kateřina HORÁČKOVÁ
Sekretariát NOS PČR
   
Mobilní telefon +420 739 585 652
(volání zdarma ve vnitropodnikové síti)
Civilní email horackova@nosp.cz
Služební telefon +420 974 823 949
Služební email krpa.nospcr@pcr.cz
   
Svěřená oblast: vedení jednacího protokolu, evidence základních organizací a členské základny (s výjimkou veteránů), evidence přímých členů, jednání orgánů NOS PČR.

 

 

Ing. Hana KOŽELUHOVÁ 
Sekretariát NOS PČR

   
Mobilní telefon +420 739 585 666
(volání zdarma ve vnitropodnikové síti)
Civilní email kozeluhova@nosp.cz
Služební telefon +420 974 823 941
Služební email krpa.nospcr@pcr.cz
   
Svěřené oblasti: ekonomika NOS PČR, agenda Veteránů NOS PČR.

 

 
Asistentka
   
Mobilní telefon  
Civilní email  
Služební telefon  
Služební email  
   
Evidence členů a pomoc s přípravou jednání orgánů NOS PČR

  

 

 Martina Vlachová
Martina VLACHOVÁ 
Asistentka
   
Mobilní telefon  
Civilní email vlachova@nosp.cz
Služební telefon +420 974 823 948
Služební email  
   
Pracovnice zajišťující tisk průkazek a agendu veteránů NOS PČR

  

 Simona Hlavicová
Simona HLAVICOVA
Asistent pro T-Mobile a O2
   
Mobilní telefon +420 739 534 534
(volání zdarma ve vnitropodnikové síti)
Civilní email hlavicova@nosp.cz
Služební telefon  
Služební email  
   

Pracovnice zajišťující veškeré záležitosti rámcové smlouvy s T-Mobile Czech Republic a.s. a O2 Czech Republic a.s. Její pracovní doba pro telefonickou komunikaci je Po - Pá od 9:00 do 12:00 hodin. Komunikace je možná pouze z veřejného telefonního čísla (Vašeho mobilního čísla) a prostřednictvím civilního e-mailu. Není možné přepojit telefonní hovory ze služební linky. Neveřejná čísla nebudou obsluhovány! Vyřizuje pouze e-maily doručené na schránku hlavicova@nosp.cz.

 

 
Ilona KRÁLOVÁ
Externí asistentka pro T-Mobile
   
Mobilní telefon +420 734 266 265
(volání zdarma ve vnitropodnikové síti)
Civilní email kralova@nosp.cz
Služební telefon +420 974 471 510
Služební email  
   
Pracovnice zajišťující veškeré záležitosti rámcové smlouvy s T-Mobile Czech Republic a.s. Není ale operátorkou T-Mobile. Její pracovní doba pro telefonickou komunikaci je Po a St od 9:00 do 14:00 hodin, Út a Čt od 9:00 do 12:00 hodin. Komunikace je možná pouze z veřejného telefonního čísla (Vašeho mobilního čísla) a prostřednictvím civilního e-mailu. Neveřejná čísla nebude obsluhovat! Vyřizuje pouze e-maily doručené na její schránku kralova@nosp.cz.