Kontakty

Předsednictvo

 

Předseda
pplk. JUDr. Milan ŠTĚPÁNEK
   
Mobilní telefon +420 602 279 880
(volání zdarma ve vnitropodnikové síti)
Civilní email stepanek@nosp.cz
Služební telefon +420 974 823 940
Služební email krpa.nospcr@pcr.cz
   

 

 Libuše Branná

1. místopředsedkyně NOS PČR prap. Libuše BRANNÁ 
inspektor Obvodního oddělení policie Třinec

   
Mobilní telefon +420 723 144 720
(volání zdarma ve vnitropodnikové síti)
Civilní email branna@nosp.cz
Služební telefon +420 974 742 651
Služební email krpt.nos.trinec@pcr.cz
   
Svěřené oblasti:

  

 
Místopředseda NOS PČR pro vězeňskou službu Bc. Josef MALÝ
Věznice Pardubice, Oddělení výkonu trestu
   
Mobilní telefon +420 734 412 421
(volání zdarma ve vnitropodnikové síti)
Civilní email jmaly@vez.pce.justice.cz
Služební telefon  
Služební email  
   
Svěřené oblasti: odpovídá plně za otázky příslušníků a občanských zaměstnanců Vězeňské služby České republiky

 

Členové Předsednictva

 
Člen Předsednictva NOS PČR Tomáš MACHOVIČ 
   
Mobilní telefon +420 725 067 467
Civilní email machovic.tomas@gmail.com  
Služební telefon +420 974 823 944
Služební email machovic@nosp.cz 
   
   
Svěřené oblasti:

 

 
Člen Předsednictva NOS PČR JUDr. Petr TOMEK 
 
   
Mobilní telefon +420 603 421 823
(volání zdarma ve vnitropodnikové síti)
Civilní email petr_tomek@centrum.cz
Služební telefon  
Služební email krpa.nospcr@pcr.cz
   
Svěřené oblasti: veškeré právní otázky - připomínkování předpisů, právní poradenství, vnitřní předpisy svazu,

  

 Petr Cieluch

Člen Předsednictva NOS PČR pro vězeňskou službu
Petr CIELUCH

Vazební věznice Ostrava
   
Mobilní telefon +420 734 412 425
(volání zdarma ve vnitropodnikové síti)
Civilní email  
Služební telefon  +420 724 218 433
Služební email cieluch@nosp.cz
   
Svěřené oblasti: Pojišťovna Kooperativa

Kontrolní komise

 Vladimír Černý

 

 

 

 

 

 

Předseda Kontrolní komise NOS PČR

kpt. Ing. Vladimír ČERNÝ

Email
pro podání podnětu
 kontrolori@nosp.cz
Mobilní telefon  +420 775 951 502
Služební email cerny@nosp.cz 
  

Místoředseda Kontrolní komise NOS PČR

prap. Bc. Tomáš JARKOVSKÝ

Mobilní telefon +420 777 016 158
Služební email jarkovsky@nosp.cz
  

Další členové Kontrolní komise NOS PČR:

Bc. Michal BOHUNĚK - bohunek@nosp.cz
Bc. Hynek HARUDA - haruda@nosp.cz
Milan STULÍK - stulik@nosp.cz
Mgr. Bc. Rudolf ČECH
Jan BAUDIS – baudis@nosp.cz

Rozhodčí komise

Milan Synek 

 

 

 

 

 

 

 

Předseda Rozhodčí komise NOS PČR 

por. Mgr. et Bc. Milan SYNEK

Email
pro podání podnětu
 rozhodci@nosp.cz
Mobilní telefon  +420 603 342 258
Služební telefon  +420 974 233 282
Služební email  synek@nosp.cz
  

Další členové Rozhodčí komise NOS PČR:

Mgr. Vladimír FORETNÍK - místopředseda rozhodčí komise - foretnik@nosp.cz

por. Mgr. et Mgr. Michal JILEČEK - jilecek@nosp.cz

Bc. Luděk LINHA - linha@nosp.cz

Mgr. Stanislav NEUMAN - neuman@nosp.cz

Sekretariát

 

 Martina Vlachová

Martina VLACHOVÁ 
administrativní pracovnice s kompetencemi:

 • asistentka předsedy NOS PČR
 • zpracování elektronické pošty
 • vedení protokolu
 • příprava jednání orgánů NOS PČR a zpracování zápisů z jednání
Mobilní telefon +420 739 585 652
Pracovní email vlachova@nosp.cz
Služební telefon +420 974 823 949

  

Ing. Hana ŠTĚPÁNKOVÁ 
specializovaná administrativní pracovnice s kompetencemi:

 • vedení kanceláře NOS PČR
 • agenda pojištění právní ochrany D.A.S.
 • komunikace s členy v otázce žádostí o právní pomoc
 • agenda setkání Veteránů NOS PČR
 • zpracování žádostí veteránů
 • ekonomická agenda NOS PČR
Mobilní telefon +420 739 585 666
Pracovní email stepankova@nosp.cz
Služební telefon +420 974 823 941

 

 

Kateřina HEROUTOVÁ
odborná administrativní pracovnice s kompetencemi:

 • agenda členských průkazů
 • pošta externí a interní
 • evidence žádostí členů a ZO o příspěvek na organizovanou rekreaci dětí
 • agenda karet Multisport (objednávky a vydávání karet, podávání informací)
Pracovní email horackova@nosp.cz
Služební telefon +420 974 823 947

 

Jelenová Martina

Martina JELENOVÁ 
administrativní pracovnice s kompetencemi:

 • evidence členské základny přímého členství řádných členů
 • evidence členské základny v základních organizacích
 • evidence členské základny veteránů v přímém členství
 • evidence členské základny veteránů v základních organizacích
Pracovní email jelenova@nosp.cz
Služební telefon +420 974 823 948

  

Simona Hlavicová

Simona HLAVICOVÁ 
administrativní pracovnice s kompetencemi:

 • agenda smluv T-Mobile a agenda smluv 02, resp. 02 Family
 • agenda karet Multisport (evidence, kontrola plateb, podávání informací)
Mobilní telefon  +420 739 534 534
Pracovní email hlavicova@nosp.cz
Služební telefon +420 974 823 945

 

Ilona KRÁLOVÁ 
administrativní pracovnice s kompetencemi:

 • agenda smluv T-Mobile a agenda smluv 02, resp. 02 Family
Mobilní telefon +420 734 266 265
Pracovní email kralova@nosp.cz
Služební telefon +420 974 471 510