Rozhodčí komise

Milan Synek 

 

 

 

 

 

 

 

Předseda Rozhodčí komise NOS PČR 

por. Mgr. et Bc. Milan SYNEK

Email
pro podání podnětu
 rozhodci@nosp.cz
Mobilní telefon  +420 603 342 258
Služební telefon  +420 974 233 282
Služební email  synek@nosp.cz
  

Další členové Rozhodčí komise NOS PČR:

Mgr. Vladimír FORETNÍK - místopředseda rozhodčí komise - foretnik@nosp.cz

por. Mgr. et Mgr. Michal JILEČEK - jilecek@nosp.cz

Bc. Luděk LINHA - linha@nosp.cz

Mgr. Stanislav NEUMAN - neuman@nosp.cz