Sekretariát

 

 
Kateřina HORÁČKOVÁ
Sekretariát NOS PČR
   
Mobilní telefon +420 739 585 652
(volání zdarma ve vnitropodnikové síti)
Civilní email horackova@nosp.cz
Služební telefon +420 974 823 949
Služební email krpa.nospcr@pcr.cz
   
Svěřená oblast: vedení jednacího protokolu, evidence základních organizací a členské základny (s výjimkou veteránů), evidence přímých členů, jednání orgánů NOS PČR.

 

 

Ing. Hana KOŽELUHOVÁ 
Sekretariát NOS PČR

   
Mobilní telefon +420 739 585 666
(volání zdarma ve vnitropodnikové síti)
Civilní email kozeluhova@nosp.cz
Služební telefon +420 974 823 941
Služební email krpa.nospcr@pcr.cz
   
Svěřené oblasti: ekonomika NOS PČR, agenda Veteránů NOS PČR.

 

 
Asistentka
   
Mobilní telefon  
Civilní email  
Služební telefon  
Služební email  
   
Evidence členů a pomoc s přípravou jednání orgánů NOS PČR

  

 

 Martina Vlachová
Martina VLACHOVÁ 
Asistentka
   
Mobilní telefon  
Civilní email vlachova@nosp.cz
Služební telefon +420 974 823 948
Služební email  
   
Pracovnice zajišťující tisk průkazek a agendu veteránů NOS PČR

  

 Simona Hlavicová
Simona HLAVICOVA
Asistent pro T-Mobile a O2
   
Mobilní telefon +420 739 534 534
(volání zdarma ve vnitropodnikové síti)
Civilní email hlavicova@nosp.cz
Služební telefon  
Služební email  
   

Pracovnice zajišťující veškeré záležitosti rámcové smlouvy s T-Mobile Czech Republic a.s. a O2 Czech Republic a.s. Její pracovní doba pro telefonickou komunikaci je Po - Pá od 9:00 do 12:00 hodin. Komunikace je možná pouze z veřejného telefonního čísla (Vašeho mobilního čísla) a prostřednictvím civilního e-mailu. Není možné přepojit telefonní hovory ze služební linky. Neveřejná čísla nebudou obsluhovány! Vyřizuje pouze e-maily doručené na schránku hlavicova@nosp.cz.

 

 
Ilona KRÁLOVÁ
Externí asistentka pro T-Mobile
   
Mobilní telefon +420 734 266 265
(volání zdarma ve vnitropodnikové síti)
Civilní email kralova@nosp.cz
Služební telefon +420 974 471 510
Služební email  
   
Pracovnice zajišťující veškeré záležitosti rámcové smlouvy s T-Mobile Czech Republic a.s. Není ale operátorkou T-Mobile. Její pracovní doba pro telefonickou komunikaci je Po a St od 9:00 do 14:00 hodin, Út a Čt od 9:00 do 12:00 hodin. Komunikace je možná pouze z veřejného telefonního čísla (Vašeho mobilního čísla) a prostřednictvím civilního e-mailu. Neveřejná čísla nebude obsluhovat! Vyřizuje pouze e-maily doručené na její schránku kralova@nosp.cz.