ZO NOS PČR při Věznici Rapotice

Sídlo: Lesní Jakubov 44, Náměšť nad Oslavou, 675 71
IČO: 22612696
Kontaktní adresa: Lesní Jakubov 44, Náměšť nad Oslavou, 675 71

 

 
Předseda Bc. Tomáš ČERNÝ
Civilní email  
Služební email tcerny@vez.rap.justice.cz
Mobilní telefon  
Služební telefon +420 546 433 220

 

Hospodář Bc. Tomáš FLEIBERG
Civilní email tfleiberg@vez.rap.justice.cz
Služební email  
Mobilní telefon  
Služební telefon +420 546 433 401