ZO NOS PČR při Vazební věznici Hradec Králové

Sídlo:  P.O.BOX 62, 500 01 Hradec Králové
IČO:  06551408
Kontaktní adresa:  P.O.BOX 62, 500 01 Hradec Králové

 

 
Předseda nprap. Petr Hilsch
Civilní email  petr.hilsch@seznam.cz
Služební email  philsch@vez.hrk.justice.cz
Mobilní telefon 605 842 978  
Služební telefon 495 758 111

 

Místopředseda prap. Petr Hůlek
Civilní email  
Služební email  phulek@vez.hrk.justice.cz
Mobilní telefon  778 047 479
Služební telefon  495 758 111

 

Hospodář pprap. Vladimír Pospíšil
Civilní email  
Služební email  vpaspisilk@vez.hrk.justice.cz
Mobilní telefon  603 148 949
Služební telefon  495 758 248