Aktualizované formuláře

Tiskopisy k pojistné smlouvě č. 8602733372 - pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli

Oznámení škodné události


Tiskopisy k pojistné smlouvě č. 5400863006 - kombinované pojištění životního charakteru:

Oznámení pracovní neschopnosti

Oznámení o trvalých následcích

Oznámení o smrti

 

V případě potřeby kontaktujte místopředsedu Petra CIELUCHA, tel.: +420 734 412 425, email: cieluch@nosp.cz