Ombudsman Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR

Ombudsman Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR: Mgr. Blanka Besserová

Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7
tel.: 974 832 925
fax.: 974 833 502
anna.dufkova@mvcr.cz
ombudsman@mvcr.cz

Ombudsman Policie ČR
Institut ombudsmana Policie České republiky (dále jen „ombudsman policie“) vznikl na základě Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012, a to v dubnu 2011.
 
Ombudsman Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR
Kompetence dosavadního ombudsmana Policie ČR byly rozšířeny i na Hasičský záchranný sbor ČR, a to nařízením ministerstva vnitra č. 22 ze dne 16. dubna 2012.
 
Hlavním účelem jeho fungování je pomoc policistům a hasičům, stejně jako zaměstnancům policie a hasičského záchranného sboru v případě důvodného podezření na nekalé praktiky uvnitř těchto sborů

Tento nový institut ochrany práv spočívá v přijímání a řešení podnětů výše uvedených příslušníků a zaměstnanců, týkajících se:
porušování jejich základních a dalších práv,
nečinnosti jejich nadřízených při účinném prosazování těchto práv,
postupů, které neodpovídají principům demokratického právního státu,
předcházení a řešení případů diskriminace ze strany nadřízených, podřízených, případně i spolupracovníků,
jednání v rozporu s právními předpisy.
Působnost ombudsmana policie a hasičského záchranného sboru se vztahuje pouze na případy přímo spojené s výkonem služby nebo funkce. Kompetence svěřené odborovým svazům nebo organizacím nejsou působením ombudsmana dotčeny. Při zjištění skutečností, že věc spadá do působnosti jiného orgánu, zejména při důvodném podezření ze spáchání trestného činu, přestupku nebo kázeňského deliktu, předá ombudsman věc bez zbytečného odkladu příslušným funkcionářům.
 
Ombudsman je ve struktuře Ministerstva vnitra přímo podřízen ministrovi vnitra. Odpovídá tak ministrovi vnitra za výkon své funkce a za nestranné a řádné prošetření všech podnětů výše uvedených příslušníků a zaměstnanců. Kromě prověřování podnětů, formulování stanovisek a doporučení ministrovi předkládá mimo jiné pololetní zprávy o své činnosti.
 
Ombudsmanovi nepřísluší řešit stížnosti ani trestní oznámení občanů na příslušníky Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR. V případě stížnosti na postup policie je možno kontaktovat Úřad vnitřní kontroly a v případě podezření z trestné činnosti policistů Generální inspekci bezpečnostních sborů. V případě stížnosti na postup hasičů je možno se obrátit na Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. V případě podezření z trestné činnosti hasičů je možno se obracet na orgány Policie ČR.