Příplatek za směnnost

Dotaz policistky:

Sloužila jsem na OOP a vykonávala službu s příplatkem za směnnost, otěhotněla jsem a v důsledku toho jsem byla převedena na denní služby, a tedy mi byl příplatek za směnnost odejmut, mám nárok na nějaké vyrovnání ztráty na služebním příjmu?

Odpověď:

Ano, máte nárok na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Je to dávka nemocenského pojištění. Policistka se obrátí na služebního funkcionáře (v nemocenském je to služební orgán), který jí vyrovnávací příspěvek přizná.

V příloze naleznete formulář, který po vyplnění policistka předloží své mzdové účtárně,  která provede výpočet výše vyrovnávacího příspěvku.

 Žádost ke stažení.pdf