Veterán - Základní informace

Veterán při NOS PČR – základní informace

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, současní i budoucí veteráni!

Ve dnech 10. – 11. května 2018 se v Akademii VS ČR ve Stráži pod Ralskem uskutečnilo jednání 10. sjezdu NOS PČR. Sjezd projednával mimo jiné i změnu ve vedení Výboru NOS PČR pro veterány a novelizaci stanov, která se dotýká i podmínek vzniku členství veteránů NOS PČR.
Novela stanov, která byla přijata sjezdem a je účinná od 12. května 2018, přinesla změnu článku 4, odst. 2. Nově stanovuje podmínky pro členství veteránů takto:

  • Veteránem může být bývalý řádný člen, který není v zaměstnaneckém vztahu u zaměstnavatele, a jehož řádné členství trvalo alespoň 1 rok a služební nebo pracovní poměr trval alespoň 15 let nebo tento poměr skončil ze zdravotních důvodů.
  • Bez předchozího členství může být veteránem i ten, kdo již není v pracovním nebo služebním poměru u zaměstnavatele a z takového poměru odešel přímo do starobního důchodu, invalidního důchodu nebo na výsluhový příspěvek po 30 letech ve služebním poměru příslušníka bezpečnostního sboru.

Dlouholetý představitel veteránů a jeden ze zakládajících členů svazu Josef Votýpka rezignoval na svou funkci ze zdravotních důvodů. Patří mu velké poděkování za jeho práci a upřímné přání brzkého uzdravení.

10. sjezd NOS PČR zvolil novým předsedou Výboru pro veterány NOS PČR Jiřího Mergla, místopředseda ZO veteránů NOS PČR v Chrudimi.
Na uvolněné místo ve výboru za Josefa Votýpku byl zvolen Ing. Pavel Galajda ze ZO České Budějovice.
Výbor pro veterány NOS PČR byl rozšířen o jednoho člena za Vězeňskou službu ČR, Ing. Františka Vernera
Aktuální složení Výboru NOS PČR pro veterány:
předseda
Jiří MERGL – Chrudim
 
místopředseda
Jan DVOŘÁK – Hradec Králové
 
členové výboru
Mgr. František MANDYS - Praha
Bc. Josef HLAVÁČ - Plzeň
Ing. Pavel GALAJDA - České Budějovice
Ing. František VERNER - Kynšperk (VS ČR)

Výše členského příspěvku veterána je s účinností od roku 2018 stanovena na částku  500,-- Kč na kalendářní rok. Platbu členského příspěvku na následující rok lze hradit vždy od září předcházejícího roku a to naprosto stejným způsobem jako v předchozích letech – v případě členství veterána v základní organizaci NOS PČR na běžný účet příslušné ZO, nebo v případě přímého členství veterána NOS PČR na bankovní účet č: 211 239 13 59/0800.
V ceně ročního příspěvku není zahrnuta úhrada koženého pouzdra s odznakem veterána NOS PČR, kapesní odznak Veterán NOS PČR a nášivka Veterán NOS PČR. Tato činí 500,- Kč a u nových členů ji lze uhradit jednorázově se vstupním členským příspěvkem. 

Předseda Výboru pro veterány NOS PČR
Jiří MERGL
telefon: 606 664 979
email: mergl.ji@seznam.cz
 
V případě jeho nezastižení je možné se obrátit na Ing. Hanu Koželuhovou, telefon: 974 823 941, e-mail: kozeluhova@nosp.cz

PřílohaVelikost
prihlaska_veteran_2018_05_12.pdf406.79 KB