Veterán - Základní informace

VÁŽENÍ  KOLEGOVÉ,
SOUČASNÍ  I  BUDOUCÍ  VETERÁNI!

 

Dne 30. března 2017 se konal 8. Sjezd NOS PČR, kde byly schváleny nové Stanovy NOS PČR.

Ve Stanovách NOS PČR jsou specifikována práva a povinnosti členů, konkrétně: Hlava III Práva a povinnosti členů, Čl. 10 práva řádného člena a veterána, odst. 1 a 2.

Dále Hlava V Orgány NOS PČR a kancelář, Oddíl 1 Orgány NOS PČR, Čl. 27 Výbor pro veterány.

Dne 19. dubna 2017 na návrh koordinátora pro veterány pana Josefa Votýpky byl zvolen pětičlenný Výbor pro veterány NOS PČR:

předseda:                Votýpka  Josef   -  České Budějovice

místopředseda:        Mg. Mandys František   -  Praha

členi:                        Bc.  Hlaváč  Josef   - Plzeň

                                Dvořák  Jan  - Hradec Králové

                                Mergl  Jiří   -  Chrudim

Na prvním zasedání Výboru pro veterány, za účasti člena předsednictva NOS PČR Tomáše Machoviče a člena předsednictva NOS PČR za VS Petra Cielucha bylo projednáno jak dále postupovat v případě našich návrhů na doplnění či změny stanov v otázce přijímání nových členů z řad nečlenů odborů.

Výborem pro veterány byl projednán a schválen návrh na zvýšení členských příspěvků ze současných 300,--Kč na částku ve výši 500,-- Kč/rok s platností od roku 2018. Tuto informaci jsem již vysvětloval na setkáních veteránů a to se souhlasným stanoviskem. Platbu členského příspěvku na rok 2018 lze hradit již od září letošního roku a to stejným způsobem jako doposud, tzn. na bankovní účet základní organizace nebo v případě přímého členství veterána NOS PČR na bankovní účet: 211 239 13 59/0800. Členské známky na rok 2018 budou k dispozici od září 2017.

  

Členský příspěvek Veterána NOS PČR na rok 2018 ve výši 500,- Kč, splatný od září 2017 do prosince 2017.

V ceně ročního příspěvku není úhrada odznaku Veterána ve výši 400,- Kč, kterou lze u nových členů uhradit jednorázově se vstupním členským příspěvkem.  

 

Předseda pro veterány NOS PČR
Josef  V o t ý p k a  v. r.
telefon: 739 585 665
email: j.votypka2@seznam.cz 

 

V případě jeho nezastižení je možné se obrátit na pí. Ing. Hanu Koželuhovou,
telefon: 974 823 941
e-mail: kozeluhova@nosp.cz

PřílohaVelikost
prihlaska_veteran_2017_05_vypln.pdf217.77 KB