Jednání mezi Generálním ředitelstvím Vězeňské služby ČR a zástupci jednotlivých odborových svazů.

logo

Náměstek generálního ředitele pro bezpečnost a kontrolu plk. Ing. Marian Prokeš svolal dne 24. 4. 2017 společné jednání se zástupci odborových svazů NOS PČR, OSSOO A UBS. Všechny tři svazy jsou aktivní ve Vězeňské službě. Generální ředitelství zde prezentovalo svazům rozpočtové skladby VS ČR, kapitálové a běžné výdaje, finanční prostředky na investice, platové prostředky, FKSP, stav žádostí o proplacení přesčasových hodin, vystrojování příslušníků, přezbrojování a personální situace VS ČR.

Dále se postupně představily odborové svazy, seznámily zástupce GŘ s počty členů z řad zaměstnanců VS (NOS PČR 3767, UBS 230 a OSSOO 84). Byl stanoven způsob další komunikace, kontaktní osobou za GŘ VS ČR bude  ředitel kabinetu generálního ředitele mjr. Mgr. Jiří Dolejší. 

NOS PČR tuto schůzku hodnotí jako pozitivní krok ze strany GŘ VSČR a již chystá témata k řešení, která zaměstnance  trápí.