Mikulášská nadílka

ZO NOS PČR při VV Ostrava - Mikulášská nadílka pro děti
Mikulášská nadílka pro děti zaměstnanců vazební věznice se již stává tradicí. V letošním roce se 2.12.2017 v Kulturním domě Akord v Ostravě - Zábřehu konal již třetí ročník, organizovaný opět ZO NOS PČR ve spolupráci s Vazební věznicí Ostrava. Odborová organizace připravila pro děti i výtvarnou soutěž na téma Mikuláš. Obrázky, které nakreslily děti různých věkových kategorií, byly vystaveny ve společenském sále kulturního domu.
Děti přišel pobavit kouzelník, nechyběly soutěže v rytmu hudby, divadelní představení a diskotéka pro děti, kdy se přidali i samotní dospěláci. Osvědčenou součástí mikulášské nadílky bylo i malování na obličej, které opět vyvolalo u dětí veliké nadšení. Program pro děti zajistil p. Kačor se skupinou. Nechyběl Mikuláš a jeho družina, kteří předali všem dětem bohatou nadílku se sladkostmi. V průběhu programu byla vyhodnocena i výtvarná soutěž, kdy všechny děti byly odměněny za svou snahu adventním kalendářem a pastelkami. 
Výrazy dětí hovořily za vše - radost, spokojenost, nadšení, překvapení … Poděkování proto patří celému týmu, který měl organizaci na starost.

Zpracovala: Bc. Marie Bílková