Mikulášská nadílka - Plzeň

Základní organizace Nezávislého odborového svazu Policie české republiky při Věznici Plzeň pořádala dne 9.12.2017, v době od 13 do 19 hodin, již třetí ročník akce pro naše nejmenší a nejmilejší pod názvem "Mikulášská nadílka". Pro děti byl připraven pestrý program, na začátek a pro zahřátí byla servírována dětská zumba. Následovala tvorba mikulášských postaviček, kdy děti dostali prostor pro svou tvořivost. Děti, které měly zájem, si nechali namalovat krásné kresby na obličej a účastnily se zábavných her. Nechyběly ani soutěže o ceny, například nesení bramboru na lžíci, házení čertovskými obrázky a další. Vyhodnoceni byli nejlepší tanečnice a nejlepší tanečník. Na své si přišel i dospělácký doprovod, i pro něj byla připravená soutěž. Stejně jako v minulých letech byly i letos pozvány děti z dětského domova Domino Plzeň, i jim se dle reakcí program velice líbil. Nelze zapomenout na srdečné poděkování sponzorům, kolegům a přátelům, kteří se věnovali realizaci akce. Základní organizace Nezávislého odborového svazu Policie České republiky při Věznici Plzeň se tímto způsobem snaží dokázat široké veřejnosti, že příslušníci a zaměstnanci bezpečnostních sborů nejsou pouhou součástí represivních orgánů.

Za výbor ZO NOS PČR při Věznici Plzeň
Ondřej Hrnčár – koordinátor akce