Příkladný výkon služby příslušníka JS pprap. Reného Fonioka

Strážný justiční stráže pprap. René Foniok, při výkonu služby, který zajišťoval pořádek a bezpečnost v prostorách Okresního soudu v Karviné – pobočky v Havířově a v bezprostřední blízkosti této budovy, zabránil spáchání trestného činu.  Svým příkladným a pohotovým jednáním přispěl k zadržení osoby, která se nakláněla do rozbitého předního skla osobního automobilu značky Audi combi. Osobu ihned vyzval k zanechání protiprávního jednání, aby zůstal na místě a poučil ho, že dle zákona č. 141/1961 Sb., má právo, ho na nezbytně nutnou dobu omezit na osobní svobodě do příjezdu Policie České republiky. Poté prostřednictvím mobilního telefonu zavolal na linku 158 a učinil oznámení o podezření ze spáchání trestného činu. Policejní hlídka se dostavila na místo a celou záležitost si převzala.
Příslušník justiční stráže, který je rovněž členem ZO NOS PČR při VV Ostrava, splnil svůj úkol na místě profesionálně a odvedl tak dobrou práci při výkonu své služby.