Zasedání Rady předsedů VSČR

Ve dnech 7. a 8. listopadu 2017 se uskutečnilo ve Stráži pod Ralskem zasedání Rady předsedů základních odborových organizací NOS PČR za VS ČR. Stěžejní součástí programu jednání bylo projednání návrhů kolektivní smlouvy, kolektivní dohody a dohody o FKSP pro roky 2018 - 2019. Zasedání se zúčastnil náměstek generálního ředitele pro vzdělávání a odborné zacházení brigádní generál Mgr. Simon Michailidis. Dále proběhlo proškolení předsedů a hospodářů základních organizací v otázkách řízení členské schůze, volby, pořizování zápisů a dalších náležitostí vedení administrativy. Hosty jednání byli zástupci společnosti D.A.S., kteří seznámili zástupce odborových organizací s novými zvýhodněnými pojistnými produkty pro členy NOS PČR. Druhý den vystoupil na jednání předseda ČMKOS Josef Středula, který seznámil přítomné s činností ČMKOS při vyjednávání o platech zaměstnanců a možností přistoupení NOS PČR k ČMKOS. Na závěr programu zasedání ocenil věcným darem předseda NOS PČR JUDr. Milan Štěpánek členy NOS PČR Dušana Polka, Jaroslava Aima a Oldřicha Stefana za jejich práci v základních organizacích NOS PČR.