Jednání s ministrem spravedlnosti dne 20. srpna 2018

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

dne 20. 8. 2018 se uskutečnilo jednání u ministra spravedlnosti JUDr. Jana Kněžínka, Ph.D., kterého se zúčastnili předseda podvýboru pro vězeňství Poslanecké sněmovny Petr Sadovský, JUDr. Milan Štěpánek, Bc. Josef Malý a Petr Cieleuch. S panem ministrem jsme projednali především otázky odměňování zaměstnanců VS ČR, zdůraznili jsme, že nelze připustit, aby příslušníkům VS byly zvláštní příplatky navýšeny méně než příslušníkům policie. Zároveň je nutné zajistit dostatečný objem finančních prostředků na shodné navýšení pro občanské zaměstnance VS. Pan ministr nás ujistil, že v této záležitosti povede další jednání. Nastíněna byla i problematika vychovatelů, nemožnost adekvátního ohodnocení jejich náročné činnosti při současném zařazení, možnosti karierního postupu příslušníků a s tím spojená stabilizace a předcházení předčasným odchodům ze služebního poměru. Na závěr bylo konstatováno, že nastíněná problematika je tématem k dalšímu jednání nejen s představiteli odborů, ale také vedením VS ČR.

 

Za Předsednictvo NOS PČR, Bc. Josef Malý