Nejčastější dotazy k Rámcové smlouvě a informace uživatelům

Co mám dělat, když potřebuji duplikát SIM karty se stejným telefonním číslem (v případě ztráty, odcizení a poškození SIM nebo SIM nepodporuje LTE / 4G síť)?

Na prodejně T-Mobile požádáte o vydání duplikátu SIM karty. Uvedete telefonní číslo, heslo pro blokaci SIM předmětného telefonního čísla a předložíte identifikační doklad (občanský průkaz, cizinci cestovní pas). Pokud heslo pro blokaci SIM karty neznáte, mohou Vám jej poskytnout pracovnice NOS PČR, Ilona Králová (kralova@nosp.cz, 734 266 265) nebo Simona Hlavicová (hlavicova@nosp.cz, 739 534 534), a to na základě žádosti zaslané na e-mail.

Pracovnice NOS PČR Vám mohou na po Vaší e-mailové žádosti duplikát SIM karty objednat a nechat zaslat Českou poštou na fakturační adresu. SIM karta bude doručena do 3 pracovních dnů od objednání, pro aktivaci pak zašlete e-mailem telefonní číslo a nové výrobní číslo SIM.

Jakým způsobem si mohu zkontrolovat zbývající volné minuty nebo SMS zprávy?
1. Odesláním USSD kódu: *123*234#
USSD kód je třeba odeslat z mobilního telefonu jako běžný hovor. Na displeji se zobrazí aktuální útrata bez slev, jež jsou uplatňovány pro naše tarify, a zbývající všechny volné minuty do všech sítí. Služba je zdarma.

2. Registrací do „Můj T-Mobile“ na https://registrace.t-mobile.cz/reg/register.jsp
Zadejte telefonní číslo a kód, který následně obdržíte v SMS zprávě. Zde je možné kontrolovat zbývající volné jednotky, FUP limit apod.
Aplikaci „Můj T-Mobile“ je možné stáhnout i do mobilního telefonu.

3. Služba „Moje přečerpané jednotky“
Po vyčerpání všech volných minut bude odeslána informační SMS zpráva na telefonní číslo, které si sami zvolíte. Tato služba je zdarma. Pro aktivaci služby kontaktuje pracovnice NOS PČR, paní Ilonu Královou (kralova@nosp.cz, 734 266 265) nebo Simonu Hlavicovou (hlavicova@nosp.cz, 739 534 534).

4. Služba „Můj limit“
Můžeme stanovit limit, nejméně 100 Kč bez DPH, nad cenu měsíčního paušálu. Po dosažení limitu bude odeslána informační SMS zpráva na telefonní číslo, které si sami zvolíte. Odeslání této zprávy je zpoplatněno (6,05 Kč s DPH). Pro aktivaci služby kontaktuje pracovnice NOS PČR, paní Ilonu Královou (kralova@nosp.cz, 734 266 265) nebo Simonu Hlavicovou (hlavicova@nosp.cz, 739 534 534).

Chtěl/a bych reklamovat vyúčtování. Na koho se mohu obrátit?
Pokud máte nesrovnalosti s vyúčtováním, kontaktujte pracovnice NOS PČR, paní Ilonu Královou (kralova@nosp.cz, 734 266 265) nebo Simonu Hlavicovou (hlavicova@nosp.cz, 739 534 534). Nejlépe celé vyúčtování naskenujte a zašlete jej pracovnicím na e-mail s požadavkem o prověření. Vyúčtování lze reklamovat 2 měsíce zpětně.

Kontaktoval jsem operátora T-Mobile s požadavkem o změnu v nastavení služeb u mého telefonního čísla, ale nebylo mi vyhověno.
 
Veškeré požadavky pro změny nastavení služeb pod Rámcovou smlouvou vždy směřujte pouze k pracovnicím NOS PČR, k paní Iloně Králové (kralova@nosp.cz, 734 266 265) nebo Simoně Hlavicové (hlavicova@nosp.cz, 739 534 534). Výjimkou je pouze blokace SIM karty při ztrátě či odcizení mobilního telefonu, operátor T-Mobile Vám zablokuje SIM pod sdělení hesla pro blokaci.

Jak často mohu měnit nastavení služeb u mého telefonního čísla?

Nastavení služeb (např. změna tarifu, aktivace/deaktivace Mobilního Internetu do mobilu, aktivace/deaktivace tarifního zvýhodnění SMS 100+/ Pevná+/ Víkend+, …) můžeme provést nejdříve 30 dní od poslední změny. Požadavky pro změny vždy směřujte pouze k pracovnicím NOS PČR, k paní Iloně Králové (kralova@nosp.cz, 734 266 265) nebo SImoně Hlavicové (hlavicova@nosp.cz, 739 534 534).

Jaké je moje fakturační období a kdy budou faktury inkasovány?

Fakturační období je od 13. dne v měsíci do 12. dne v měsíci následujícím. Faktury bývají inkasovány mezi 20. až posledním dnem v měsíci.

Měl/a bych mít nastavenou inkasní platbu, ale platba nebyla provedena.

Zkontrolujte si, zda máte dostatečný finanční zůstatek na bankovním účtu a zda máte ze svého účtu nastavené inkasní povolení ve prospěch účtu T-Mobile dle následujícího:
Číslo účtu T-Mobile: 19-2235210247.
Kód banky zvolte dle svého bankovního účtu: 0100, 0300 nebo 0800. Pokud se s žádnou bankou neshodujete, zvolte 0100.
Variabilní symbol: nezadává se.
Limit: nesmí být nižší než fakturované částky.
Pokud máte vše nastavené správně a platba nebyla provedena, zašlete na e-mail pracovnic NOS PČR žádost o kontrolu nastavení inkasní platby. Do e-mailu uveďte telefonní čísla a číslo bankovního účtu, ze kterého mají být platby strhávány.

Využívám zvýhodnění Mobilní Internet do mobilu, vyčerpal/a jsem již 80%/100% svého FUP limitu. Jak jej mohu navýšit? Jak často jej mohu navyšovat?

Požadavek o navýšení FUP limitu předejte pracovnicím NOS PČR,  paní Iloně Králové (kralova@nosp.cz, 734 266 265) nebo Simoně Hlavicové (hlavicova@nosp.cz, 739 534 534). FUP limit by měl být navýšen do 3 pracovních dnů.
FUP limit Vám smíme nechat navýšit maximálně 1x za fakturační období. Pokud Vám i přes to nebude balíček stačit na celé fakturační období, pracovnice NOS PČR Vám doporučí vyšší variantu.

Co napsat do dohody o náhradě za plnění poskytnutá věřiteli a rozhodčí smlouvy?

Do Dohody o náhradě za plnění poskytnutá věřiteli vepište telefonní čísla, která již máte pod Rámcovou smlouvou a která chcete nově převést. Pokud si přejete objednat novou SIM kartu, vepište místo telefonního čísla „NOVÁ SIM“.

Dohodu o náhradě a Rozhodčí smlouvu podepište na všech listech (viz vzory), přiložte vyplněné formuláře s potřebnými údaji a vše zašlete na adresu:

NOS PČR
Bartolomějská 7
110 00 Praha 1

VZOR (Dohoda o náhradě)
VZOR (Rozhodčí smlouva)