Pokyny

Do Dohody o náhradě za plnění poskytnutá věřiteli vepište telefonní čísla, která již máte pod Rámcovou smlouvou a která chcete nově převést. Pokud si přejete objednat novou SIM kartu, vepište místo telefonního čísla „NOVÁ SIM“.

Dohodu o náhradě a Rozhodčí smlouvu podepište na všech listech (viz vzor), přiložte vyplněné formuláře s potřebnými údaji a vše zašlete na adresu:

NOS PČR
Bartolomějská 7
110 00 Praha 1

Jak převést telefonní číslo od jiného operátora pod Rámcovou smlouvu NOS PČR s T-Mobile?

Pro úspěšné přenesení čísla musí majitel SIM karty kontaktovat stávajícího operátora, opouštěného poskytovatele služeb, za účelem výpovědi a požádat ho o vystavení Čísla Výpovědi Opouštěného Poskytovatele – ČVOP. Číslo obsahuje datum nejbližšího možného převodu telefonního čísla. ČVOP má platnost 60 dní, je tedy možné o něj požádat ještě před vypršením stávající smlouvy.

V případě podání výpovědi u tarifních zákazníků je dobré uschovat potvrzení o podání výpovědi (Značková prodejna opouštěného operátora nebo Česká pošta).

ČVOP vepište do formuláře s potřebnými údaji pro převod čísla od jiného operátora.

formulář: Požadované údaje pro převod od jiného operátora (.doc) aktualizace 9.3.2015

Pro podání výpovědi z důvodu přenesení čísla zákazník již nepotřebuje znát KPČ (kód přenášeného čísla).