Pravidla T-Mobile


Pravidla pro užívání služeb pod Rámcovou smlouvou T - Mobile CZ, a.s.

Od 1. 11. 2013 dochází na základě rozhodnutí Výboru NOS PČR ke změně pravidel pro užívání služeb pod Rámcovou smlouvou  T - Mobile CZ, a.s. uzavřenou s NOS PČR.

1. Uživatelem služeb pod Rámcovou smlouvou T-Mobile CZ, a.s. může být pouze člen NOS PČR (člen ZO, přímý člen, čestný člen, veterán), dále jen „uživatel“.

2. Uživatel nesmí SIM karty a služby přeprodávat třetímu subjektu a nesmí je využívat k podnikatelským účelům. Porušení je sankcionováno smluvní pokutou T – Mobile CZ, a. s., která bude uživateli přeúčtována.

3. Uživatel dobrovolně vstupuje pod Rámcovou smlouvu NOS PČR, čímž uzavírá smluvní vztah na poskytování služeb T – Mobile CZ, a.s. na dobu určitou (2 let), a potvrzuje svou vůli podpisem. Doba 2 let může být i v běhu, pokud dochází k převodu smluvního vztahu v rámci T – Mobile CZ, a. s.

4. Uživatel musí před zahájením využívání služeb pod Rámcovou smlouvou T – Mobile CZ, a. s. doručit na sekretariát NOS PČR tyto dokumenty:

  a) Dohodu o náhradě za plnění poskytnutá věřiteli a Rozhodčí smlouvu – smluvní vztah NOS PČR a koncového uživatele služeb T – Mobile, a. s. CZ (dříve Dohoda o zajištění splnění závazku) – originál podepsaný na všech listech.

  b)      Formulář potřebných údajů ke vstupu pod Rámcovou smlouvu NOS PČR.

5. Uživatel „člen ZO“ nebo „přímý člen“ může pod Rámcovou smlouvou využívat maximálně 4 telefonní čísla. Tento limit zahrnuje hlasové i datové tarify. Do uvedeného počtu se nezapočítávají služební telefonní čísla funkcionářů NOS PČR.

6. Uživatel „čestný člen“ nebo „veterán“ může pod Rámcovou smlouvou využívat maximálně 2 telefonní čísla. Tento limit zahrnuje hlasové i datové tarify. Do uvedeného počtu se nezapočítávají služební telefonní čísla funkcionářů NOS PČR.

7. V případě nedodržení platebních povinností bude uživateli provedena blokace veškerých využívaných služeb na všech jeho telefonních číslech. V případě opakování neplnění platebních povinností bude uživateli znemožněno provést po dobu 6 - ti měsíců jakoukoliv změnu smluvních podmínek od narovnání platebních povinností.

8. Report nedodržení platebních povinností je zasílán společností T – Mobile CZ, a. s. 7 dní po době splatnosti uvedené na faktuře na sekretariát NOS PČR, následně může být zahájen blokační proces (viz bod č. 7).

9. Uživatel je povinen provádět komunikaci s pracovníkem NOS PČR pouze ze svého telefonního čísla či e-mailu, který uvedl ve Smluvním vztahu NOS PČR. Telefonické změny služeb může provést po identifikaci svým 4 místním heslem pro blokaci SIM. Výjimkou je odcizení či ztráta SIM karty.

10. Veškerá komunikace se provádí v době níže uvedené, mimo tuto dobu e-mail poštou:

a) Simona Hlavicová: hlavicova@nosp.cz 
Tel.: 739 534 534
od pondělí do pátku v době od 9:00 do 12:00 hodin

 

b) Ilona Králová: kralova@nosp.cz
Tel.: 734 266 265
v pondělí a ve středu v době od 9:00 do 14:00 hodin, v úterý a ve čtvrtek v době od 9:00 do 12:00 hodin