Informace k České pojišťovně

Vážení členové Nezávislého odborového svazu Policie České republiky,

od 01.01.2019 dochází ke změně pojišťovny, která poskytuje rizikové životní pojištění. Novým pojistitelem je Česká pojišťovna a.s.

Vzhledem k zákonným povinnostem pojistitele (Česká pojišťovna a.s.) a pojistníka (Nezávislý odborový svaz Policie České republiky) Vás žádáme o vyplnění dokumentu „Přihláška do pojištění k Rámcové pojistné smlouvě o skupinovém pojištění osob číslo 5711516316“, která je Vám k dispozici jako součást tohoto dopisu a v elektronické podobě na www.nospcr.cz .

Součástí Přihlášky je Vaše identifikace, určení, zda jste jako člen NOS PČR v pracovním nebo služebním poměru k Vašemu zaměstnavateli, rozsah pojištění, výše pojistného krytí, souhlas s přihlášením do pojištění, prohlášení pojištěného a možnost určit obmyšlenou osobu pro výplatu pojistného plnění v případě smrti pojištěného.

Vyplněnou a podepsanou Přihlášku prosím zašlete na adresu:

Česká pojišťovna a.s.
P. O. Box 305
659 05 Brno

Vyplnění a odeslání Přihlášky je bezpodmínečně nutné pro Vaše přijetí do pojištění a poskytnutí pojistného plnění za pojistné události.

Přihlášku řádně vyplňte, přihláška nebude platná, pokud nebude obsahovat:

  • Vaši identifikaci,

  • určení zda jste ve služebním nebo pracovním poměru,

  • kladné vyjádření zájmu o sjednání pojištění,

  • Váš vlastnoruční podpis.

 

Informace pro nové členy... každý nový člen vyplní přihlášku do NOS PČR, souhlas se srážkou 1% ve prospěch základní organizace a přihlášku České pojišťovny příloha č.9.

Od 1.1.2019 jsou všichni stávající členi NOS PČR pojištění u České pojišťovny. V případě pojistného plnění požaduje Česká pojišťovna originál přihlášky do pojištění (příloha č.9)

 

Informace pro veterány...
veterán, v přihlášce do pojištění (příloha č.9) zaškrtává zaměstnanecký poměr.

 

Přílohy :

Rámcová smlouva o skupinovém pojištění osob č. 5711516316

Prezentace pojištění

Příloha 2 – informace pro pojištěného ke skupinovému pojištění osob

Příloha 3 -  leták k pojištění pracovní neschopnosti ke skupinovému pojištění osob

Příloha 4 – doplňkové pojistné podmínky k Rámcové pojistné smlouvě skupinového pojištění osob

Příloha 5 – pojistné podmínky pro pojištění pracovní neschopnosti

Příloha 6 – oceňovací tabulky za trvalé následky úrazu

Příloha 7 – informace o zpracování osobních údajů

Příloha 8 – konkrétní rozsah pojištění

Příloha 9 – přihláška do pojištění o skupinovém pojištění osob ke smlouvě č.57115163316

Smlouva Kolektivního pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli č.20883853-50 (do 11.12.2019)! NOVĚ 44817479-82!!

 

Ke změně pojišťovny dochází z důvodu zdražení pojistných produktů od pojišťovny Kooperativa. O změně pojišťovny se rozhodlo na 10 sjezdu NOS PČR kde delegátům sjezdu byly prezentovány nabídky čtyř pojišťoven. Nabídka České pojišťovny byla vybrána jako nejvhodnější delegáty 10.sjezdu.

 

V rámci Kolektivního pojištění odpovědnosti přibyl produkt na ztrátu svěřených předmětů do částky 30.000,- na kalendářní rok. Všichni členi NOS PČR jsou automaticky pojištění na ztrátu svěřených předmětů a nemusí se připojišťovat.

Platnost obou pojistných produktů se vztahuje na celý svět a platí také pro účastníky misí.

 

S pozdravem a přáním hezkého dne

 

Petr Cieluch, člen předsednictva za VS ČR
Nezávislý odborový svaz Policie České republiky
Bartolomějská 7
110 00 Praha 1
Tel: +420 734 412 425
e-mail:
cieluch@nosp.cz
web: http://www.nospcr.cz