Aktuality PČR

15. 5. 2019

Dne 10. května 2019 přijala Poslanecká sněmovna Parlamentu novelu zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Základem pro novelu byl vládní návrh úpravy zákazu jiné výdělečné činnosti, který byl důsledkem...

07. 5. 2019

Předsednictvo NOS PČR se dne 7. 5. 2019 na svém zasedání zabývalo aktuálními pozměňovacími návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb.

07. 5. 2019

Předsednictvo NOS PČR vnímá s hlubokým zármutkem tragické úmrtí příslušníka VS ČR v rámci výkonu služby při dopravní nehodě dne 2. května 2019 a současně vyjadřuje hlubokou soustrast rodině zemřelého. V nejbližších dnech vyhlásí předseda NOS PČR...

21. 3. 2019

Dne 21. 03. 2019 se uskutečnila 20. schůze Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Třetím bodem jednání schůze byl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků...

13. 3. 2019

„Příslušnickým“ veřejným míněním napříč bezpečnostními sbory v minulých dnech významně zahýbala novela poslance Zdeňka Ondráčka, jejímž neuralgickým bodem, kromě jiných méně neuralgických bodů, byl návrh na nezapočtení odměn poskytovaných podle...

13. 3. 2019

V lednu tohoto roku došlo k zásadní změně v náhledu na nárok příslušníka na náhradu škody za nezákonné rozhodnutí služebního funkcionáře a na náhradu nemajetkové újmy za nesprávný postup služebního funkcionáře.

06. 3. 2019

Dne 6. 3. 2019 se uskutečnilo jednání předsedů NOS PČR, OSH, OSOO a UBS s prvním náměstkem ministra vnitra JUDr. Ing. Jiřím Nováčkem v otázce novelizace zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Tiskovou zprávu...

05. 3. 2019

Dne 5. března 2019 proběhlo v Praze jednání výboru NOS PČR pro policii, který je tvořen ze zástupců rad útvarů jednotlivých krajů a členy předsednictva svazu za policii.

01. 3. 2019

Dovoluji si Vás oslovit jménem Základní organizace Nezávislého svazu Policie České republiky ICP Břeclav, Rady útvarů Nezávislého odborového svazu Policie České republiky při Krajském ředitelství policie Jihomoravského kraje a Krajského...

01. 3. 2019

Od 04.03.2019 bude opětovně zahájen převod (pokračování) tel. čísel ze staré Rámcové smlouvy NOS PČR do nového T-Mobile programu NOS PČR. Tentokrát byl vyjednán jednodušší postup převodu. Detaily tohoto postupu najdete v níže připojeném...

Stránky