Aktuality PČR

13. 11. 2019

To, že každý den se něco děje, je jasné, to by nebyly dějiny. Ale co se odehrává v těchto dnech v policii a s policií, je už na pováženou. Všichni příslušníci předpokládali, že to co bylo veřejně prohlášeno a garantováno, bude platit. Tedy, že...

25. 10. 2019

Vážení členové NOS PČR, informujeme vás tímto o spuštění avizovaného systému výměny informací NOS PČR, který je založen na platformě Paysy. Přínosem tohoto systému, schváleném předsednictvem i oběma Výbory, by mělo být efektivní výměna informací...

01. 10. 2019

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky z podnětu Základní organizace NOS PČR Pelhřimov si dovoluje Vás touto cestou informovat o vyhlášení veřejné sbírky, kterou chceme podpořit pozůstalé po policistovi pprap. Jiřím Vackovi (38 let) a...

30. 9. 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dne 25. září 2019 jsem písemně oznámil předsednictvu NOS PČR, tedy výkonnému orgánu, kterému předsedám, mé rozhodnutí o odstoupení z funkce předsedy NOS PČR. Výkon funkce podle stanov NOS PČR zaniká uplynutím...

30. 9. 2019

Rádi bychom Vás touto cestou informovali, že dnešním dnem (30.09.2019) končí sbírky:

pro rodinu Marka Tisoně
https://nospcr.cz/sbirky/verejna-...

24. 9. 2019

Vážení příslušníci Policie České republiky, v programu schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se objevil poslanecký návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění...

12. 9. 2019

Předsedu NOS PČR oslovil redaktor hospodářských novin s dotazy ohledně platů v bezpečnostních sborech.

06. 9. 2019

Dnes se v dopoledních hodinách uskutečnila schůzka ministra vnitra Jana Hamáčka s předsedy odborových svazů. Za rezort se vedle ministra zúčastnili jeho náměstci, Vilibald Knob, náměstek pro řízení sekce ekonomiky a provozu, a Jakub Kulhánek,...

03. 9. 2019

Dnešního dne bylo v Praze podepsáno Memorandum o spolupráci mezi dvěma největšími odborovými organizacemi, působícími v rámci Policie České republiky – NOS PČR a UBS.

03. 9. 2019

Dnešního dne se uskutečnilo setkání členů vedení odborových organizací, které působí v bezpečnostních sborech – NOS PČR (Milan Štěpánek, Milan Synek, Josef Malý, Karel Jaroš, Tomáš Machovič), OSH (Jiří Jílek), UBS (Zdeněk Drexler) a OSSOO (...

Stránky