Aktuality PČR

12. 9. 2019

Předsedu NOS PČR oslovil redaktor hospodářských novin s dotazy ohledně platů v bezpečnostních sborech.

06. 9. 2019

Dnes se v dopoledních hodinách uskutečnila schůzka ministra vnitra Jana Hamáčka s předsedy odborových svazů. Za rezort se vedle ministra zúčastnili jeho náměstci, Vilibald Knob, náměstek pro řízení sekce ekonomiky a provozu, a Jakub Kulhánek,...

03. 9. 2019

Dnešního dne bylo v Praze podepsáno Memorandum o spolupráci mezi dvěma největšími odborovými organizacemi, působícími v rámci Policie České republiky – NOS PČR a UBS.

03. 9. 2019

Dnešního dne se uskutečnilo setkání členů vedení odborových organizací, které působí v bezpečnostních sborech – NOS PČR (Milan Štěpánek, Milan Synek, Josef Malý, Karel Jaroš, Tomáš Machovič), OSH (Jiří Jílek), UBS (Zdeněk Drexler) a OSSOO (...

02. 9. 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přátelé, dámy a pánové,

dovolte nám, abychom vyjádřili velké a upřímné poděkování vám všem, kteří jste přispěli do veřejné sbírky, vyhlášené dne 1. června 2019 na podporu našeho kolegy -...

27. 8. 2019

Jako reakci na aktuální dotazy zveřejňujeme odpověď člena předsednictva NOS PČR JUDr. Tomka k otázce správy vlastního majetku u příslušníka bezpečnostního sboru.

27. 8. 2019

Média informují o jednání o platech pro příslušníky a zaměstnance bezpečnostních sborů pro rok 2020 – viz článek Hospodářských novin, a dále také o problematice stabilizačního příplatku v reportáži TV NOVA, kterou naleznete pod odkazem.

08. 8. 2019

Mezi příslušníky se šíří další nesmyslná informace. Podle ní se má do měsíčního služebního příjmu pro účely výsluhových nároků započítávat pouze služební příjem za službu přesčas konanou po nařízené služební pohotovosti, který se poskytuje za...

29. 7. 2019

Dnešního dne se od 10:30 hodin uskutečnilo jednání zástupců NOS PČR s ministryní spravedlnosti p. Mgr. Marií Benešovou. Zúčastnili se jej předseda Milan Štěpánek, místopředseda pro VS Josef Malý a členové předsednictva Petr Tomek a Petr Cieluch...

26. 7. 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové, tímto Vás chci v návaznosti na předchozí zveřejněnou informaci
https://www.nospcr.cz/2019/aktualni-...

Stránky