Co je předmětem činnosti NOS PČR

  • Chrání práva a oprávněné zájmy příslušníků a zaměstnanců v místě své působnosti, přičemž vyjednává s vedením příslušných resortů o navýšení finančních prostředků na platy a zabezpečení výkonu služby či práce,
  • vyjednává s vedením bezpečnostních sborů a příslušných úřadů, o rozdělení finančních prostředků a podmínkách výkonu služby či práce,
  • vykonává svá zákonná oprávnění na všech úrovních organizační struktury příslušného bezpečnostního sboru či úřadu,
  • jedná se zákonodárci, podporuje legislativu, zlepšující podmínky pro výkon služby či práce a staví se proti snižování jistot a nároků příslušníků, a to i po ukončení služby,
  • podílí se na pořádání demonstrací na podporu svých požadavků, tu největší proti škrtům na platech ve veřejné sféře v září 2010 uspořádal svaz spolu s Odborovým svazem hasičů, a to za účasti více než 45 000 demonstrantů,
  • poskytuje ochranu a členské výhody svým členům ve smyslu stanov, a jsou-li splněny požadované podmínky, pak i po ukončení členství.
 
Přihláška do členství
Souhlas s příspěvky
Přihláška do pojištění