Co zaplacením členského příspěvku řádného člena získám?

 • Pojištění právní ochrany D.A.S. ve služebním poměru“ poskytované 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, ve standardní roční ceně 2 100 Kč,
 • Právní poradenství D.A.S. pro soukromé osoby“ pro členy NOS PČR a jejich rodinné příslušníky ve standardní roční ceně 980 Kč,
 • tradiční možnost mimořádné právní pomoci v případech, které nepokrývá smlouva pojištění od D.A.S.,
 • konzultace v pracovněprávní problematice s odborníky na služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů (např. autor rozsáhlého komentáře k zákonu JUDr. Tomek),
 • rizikové životní pojištění od České pojišťovny, ve standardní roční ceně podle věku a druhu pracovního poměru, v rozmezí od 6 000 Kč (příslušník 21 let) po 9 072 Kč (zaměstnanec 51 let), a to po slevě,
 • pojištění odpovědnosti z výkonu povolání od České pojišťovny, ve standardní roční ceně 4 095 Kč,
 • příspěvek na účast dítěte na dětském táboře 500 Kč, nebo 1 000 Kč, v případě účasti dítěte na táboře pořádaném NOS PČR nebo jeho základní organizací,
 • odpočet členského příspěvku od základu daně z příjmu fyzických osob až do výše 3 000 Kč,
 • možnost využívat výhody sjednané NOS PČR, na nichž lze získat, či ušetřit i hodnotu, přesahující výši měsíčního členského příspěvku,
 • další výhody poskytované některými základními organizacemi, např. proplacení spoluúčasti 1 000 Kč na plnění pojištění v případě škody způsobené zaměstnavateli, sociální podporu v těžkých životních situacích atp.,
 • účast na společenských, kulturních a dalších akcích, pořádaných NOS PČR nebo jeho základními organizacemi.
 
Přihláška do členství
Souhlas s příspěvky
Přihláška do pojištění