D.A.S.

Právní ochrana pro každého člena

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky uzavřel s účinností od 1. 5. 2015 pro své členy právní ochranu v oblasti služebního poměru a trestního práva a s účinností
od 1. 1. 2017 ji rozšířil o službu "Právní poradenství pro soukromé osoby", které se vztahuje na členy NOS PČR i na jejich rodinné příslušníky.

JAK HLÁSIT POJISTNOU UDÁLOST?

Pokud se ocitnete v situaci, kdy budete potřebovat využít sjednanou právní ochranu na obě pojištění, obraťte se na D.A.S. některým z následujících způsobů:

DOPORUČENÝ POSTUP PŘI ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ OCHRANY

  • Uveďte číslo pojistné smlouvy (4007636)
  • Uveďte Vaše osobní identifikační/služební číslo
  • Věcně popište podstatu Vašeho problému
  • Přiložte veškeré dostupné doklady
  • Co nejpřesněji formulujte váš požadavek na právní ochranu
  • Zdůrazněte důležité lhůty či termíny
  • Uveďte aktuální spojení na Vás

15. 2. 2016

BENEFIT OD NOS PČR PRO KAŽDÉHO ČLENA ZDARMA

 Především právní ochrana s...

08. 11. 2015

S účinností od 1. ledna 2015 bude pro členy Nezávislého odborového svazu Policie České republiky usnadněn přístup ke schválení právní pomoci...