Jaká je výše členského příspěvku řádného člena a proč je procentuální?

  • Jde o projev solidarity, která je jedním ze základních stavebních kamenů NOS PČR,
  • kdo vydělává více, je solidární s těmi, kteří nemají takový příjem, byť základní životní náklady mají podobné,
  • jde o systém, v němž se člen postupem času zpravidla dostává do vyšší příjmové skupiny a solidaritu, ze které dříve čerpal, začíná sám dalším poskytovat,
  • tento systém se jeví spravedlivější než pevná částka, která u členů s nižším příjmem tvoří vyšší poměrnou část jejich příjmu, než u těch, kdo mají příjem vyšší.
 
Přihláška do členství
Souhlas s příspěvky
Přihláška do pojištění