Předsednictvo

Adresa:
Nezávislý odborový svaz Policie České republiky
ul. Bartolomějská 7, Praha 1, PSČ 110 00
IČ 49629034
Datová schránka: 7iud2sc

 

 

Předseda
JUDr. Milan ŠTĚPÁNEK

   
Mobilní telefon +420 602 279 880
(volání zdarma ve vnitropodnikové síti)
Civilní e-mail stepanek@nosp.cz
Služební telefon +420 974 823 940
Služební e-mail krpa.nospcr@pcr.cz
   

Kompetence:

Řízení Nezávislého odborového svazu Policie České republiky.
Jednání s představiteli moci zákonodárné a výkonné, s představiteli politických stran a hnutí nebo s představiteli podobných subjektů a s vedením bezpečnostních sborů.
Prozatímní kompetence předsedy NOS PČR: Agenda členů svazu z celorepublikových útvarů, ministerstev, ev. dalších subjektů, kde nepůsobí základní organizace nebo rady útvaru, agenda veteránů NOS PČR, spolupráce s předsedou výboru pro veterány, agenda veřejných sbírek NOS PČR a jednotlivých dílčích sbírek.

 

 

První místopředseda NOS PČR 
Mgr.et Bc. Milan SYNEK

   
Mobilní telefon +420 603 342 258
(volání zdarma ve vnitropodnikové síti)
Civilní e-mail synek@nosp.cz
Služební telefon  
Služební e-mail  
   
Kompetence:

Odborové činnosti za PČR a zastupování předsedy ve věcech společných a ve věcech PČR.

Celosvazová problematika spolkového rejstříku, ochrany osobních údajů (nařizení EU GDPR) a vnitřních předpisů.

  

 
Místopředseda NOS PČR pro vězeňskou službu
Bc. Josef MALÝ

Věznice Pardubice, Oddělení výkonu trestu
   
Mobilní telefon +420 734 412 421
(volání zdarma ve vnitropodnikové síti)
Civilní e-mail jmaly@vez.pce.justice.cz
Služební telefon  
Služební e-mail  
   

Kompetence:

Odborové činnosti za VS a zastupování předsedy ve věcech VS
Celosvazová problematika ukončených právních pomocí

 

Členové Předsednictva

 
Člen Předsednictva NOS PČR
Tomáš MACHOVIČ 
   
Mobilní telefon +420 725 067 467
Civilní e-mail machovic.tomas@gmail.com  
Služební telefon +420 974 823 944
Služební e-mail machovic@nosp.cz 
   

Kompetence:

Odborové činnosti za PČR
Celosvazové otázky uzavírání a změn smluv s mobilními operátory, Českou pojišťovnou a Multisport a přidělování techniky NOS PČR do užívání členů a základních organizací.

 

 
Člen Předsednictva NOS PČR
JUDr. Petr TOMEK
 
 
   
Mobilní telefon +420 603 421 823
(volání zdarma ve vnitropodnikové síti)
Civilní e-mail petr_tomek@centrum.cz
Služební telefon  
Služební e-mail krpa.nospcr@pcr.cz
   

Kompetence:

Odborové činnosti za PČR
Celosvazové poskytování právního poradenství ve věcech služebního poměru, konzultace ve věcech poskytování právní pomoci ze strany D. A. S.. 

  

 Petr Cieluch

Člen Předsednictva NOS PČR pro vězeňskou službu
Petr CIELUCH

Vazební věznice Ostrava
   
Mobilní telefon +420 734 412 425
(volání zdarma ve vnitropodnikové síti)
Civilní e-mail  
Služební telefon  +420 724 218 433
Služební e-mail cieluch@nosp.cz
   

Kompetence:

Odborové činnosti za VS
Celosvazové otázky uzavírání a změn smluv s Českou pojišťovnou

 

Člen Předsednictva NOS PČR 
Karel JAROŠ, DiS.
   
Mobilní telefon +420 739 585 667
Civilní e-mail jaros@nosp.cz
Služební telefon +420 974 534 601
Služební e-mail karel.jaros@pcr.cz
   

Kompetence:

Odborové činnosti za PČR

Problematika ekonomiky svazu . Analýza možného přechodu k modelu servisní společnosti podle vzoru GdP. Prezentační materiály a komunikace se základními organizacemi (společně s předsedou)