ZO NOS PČR při Vazební věznici Liberec

Sídlo: Liberec, Pelhřimovská 3, 460 62, P.O.BOX 400
IČO:  22744355
Kontaktní adresa: Liberec, Pelhřimovská 3, 460 62, P.O.BOX 400

 

 
Předseda Pavel NEUMAIER
Civilní email  
Služební email pneumaier@vez.lbc.justice.cz
Mobilní telefon  
Služební telefon +420 482 426 111

 

Hospodář Bc. Pavel CHALOUPKA
Civilní email  
Služební email  
Mobilní telefon  
Služební telefon +420 482 426 111