ZO NOS PČR při Věznici Rýnovice

Sídlo: P.O.Box 14, Jablonec nad Nisou, 466 05
IČO: 22610031
Kontaktní adresa: P.O.Box 14, Jablonec nad Nisou, 466 05

 

 
Předseda Venuše HUDSKÁ
Civilní email  
Služební email vhudska@vez.ryn.justice.cz
Mobilní telefon  
Služební telefon +420 483 338 111

 

Hospodář Robert ČÁSTA
Civilní email  
Služební email  
Mobilní telefon  
Služební telefon +420 483 338 111