ZO NOS PČR při Věznici Stráž pod Ralskem

Sídlo: P. O. Box 10, Stráž pod Ralskem, 471 27
IČO: 227425773 
Kontaktní adresa: P. O. Box 10, Stráž pod Ralskem, 471 27

 

 
Předseda Bc. Aleš SLAVÍK
Civilní email  
Služební email aslavik@vez.spr.justice.cz
Mobilní telefon  
Služební telefon +420 487 878 375

 

 
Místopředsedkyně
Bc. Nikola Bursová
Civilní email  
Služební email nbursova@vez.spr.justice.cz
Mobilní telefon  
Služební telefon +420 487 878 207

 

Hospodář Marcela Kulisková
Civilní email  
Služební email  mkuliskova@vez.spr.justice.cz
Mobilní telefon  
Služební telefon +420 487 878 257