ZO NOS PČR Praha - venkov

Sídlo: Rajchardov 75, 252 09 Hradištko
IČO: 71376518
Kontaktní adresa: Mgr. Jan Krátký, U Plynárny 2, 145 04 Praha 4

 

 
Předseda mjr. Mgr. Jan KRÁTKÝ
Civilní email prahavenkov@nosp.cz
Služební email jan.kratky@pcr.cz  
Mobilní telefon +420 739 585 668
(volání zdarma ve vnitropodnikové síti)
Služební telefon +420 974 854 298

 

Hospodář Bc. Josef ZMEŠKAL
Civilní email  
Služební email  
Mobilní telefon +420 723 875 724
Služební telefon