ZO NOS PČR při Věznici Příbram

Sídlo: Dubenec 100, 261 15 Příbram
IČO: 22607978
Kontaktní adresa: P.O.BOX 1, Příbram, 261 15

 

 
Předsedkyně
Civilní email  
Služební email  
Mobilní telefon  
Služební telefon  

 

Místopředa Zdeněk Šikola 
Civilní email  
Služební email zsikola@vez.pbr.justice.cz 
Mobilní telefon  
Služební telefon +420 318 656 255

 

Hospodář Václav Vobořil 
Civilní email hospodarnosvpb@seznam.cz
Služební email vvoboril@vez.pbr.justice.cz
Mobilní telefon  
Služební telefon +420 318 656 286