ZO NOS PČR při Věznici Vinařice

Sídlo: P.O.BOX 5, Vinařice, 273 07
IČO: 22742549
Kontaktní adresa: P.O.BOX 5, Vinařice, 273 07

 

 
Předseda Jiří MILÁČEK
Civilní email milacekjirka@gmail.com
Služební email jmilacek@vez.vin.justice.cz
Mobilní telefon +420 607 184 873
Služební telefon  

 

Místopředseda Mgr. Pavel PLZÁK
Civilní email plzak12@gmail.com
Služební email pplzak@vez.vin.justice.cz
Mobilní telefon +420 737 530 521
Služební telefon

+420 312 291 645

 

Hospodářka Martina NOVÁKOVÁ
Civilní email mnovakova122@seznam.cz
Služební email mnovakova@vez.vin.justice.cz
Mobilní telefon +420 702 188 105
Služební telefon +420 312 291 665