ActivePass od Sodexo

Společnost ActivePass jednostranně ukončila (ústně-telefonicky) k začátku roku 2021 řádně uzavřenou smlouvu bez písemné výpovědi s NOS PČR na poskytování služeb ActivePass, a to z důvodu nerentabilnosti, bez jakékoliv náhrady a další dohody. Společnosti ActivePass sdělila, že v případě vzniklých závazků vůči členům NOS PČR za předplacené služby budou tyto vyrovnávány. NOS PČR v současné době hledá vhodnou společnost, která by případně zajišťovala stejné nebo obdobné služby našim členům. O dalším jednání Vás budeme informovat.