Každý řádný člen je pojištěn u Generali České pojišťovny na škodu způsobenou zaměstnavateli v rámci pojištění odpovědnosti z výkonu povolání. Dále je pojištěn v rámci rizikového životního pojištění, které zahrnuje pojištění následků úrazu, pracovní neschopnosti a další pojištění, popsaných níže.