Pojistné smlouvy a podmínky Generali České pojišťovny

NOS PČR uzavřel s Českou pojišťovnou s účinností od 1. 1. 2019

  • Rámcovou pojistnou smlouvu o skupinovém pojištění osob – rizikové životní pojištění, která zahrnuje pojištění pracovní neschopnosti, úrazové pojištění pro případ trvalých následků úrazu, trvalé invalidity následkem úrazu, smrti následkem úrazu a pojištění smrti z jakýchkoliv příčin
  •  pojistnou smlouvu o Kolektivní pojištění odpovědnosti z výkonu povolání na škodu způsobenou zaměstnavateli.
Bližší informace k těmto smlouvám naleznete níže

Rizikové životní pojištění

Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání