Přechod k České pojišťovně

Vážení členové Nezávislého odborového svazu Policie České republiky,

od 01.01.2019 dochází ke změně pojišťovny, která poskytuje rizikové životní pojištění. Novým pojistitelem je Česká pojišťovna a.s.
Vzhledem k zákonným povinnostem pojistitele (Česká pojišťovna a.s.) a pojistníka (Nezávislý odborový svaz Policie České republiky) Vás žádáme o vyplnění dokumentu „Přihláška do pojištění k Rámcové pojistné smlouvě o skupinovém pojištění osob číslo 5711516316“, která je Vám k dispozici jako součást tohoto dopisu a v elektronické podobě na www.nospcr.cz .

Součástí Přihlášky je Vaše identifikace, určení, zda jste jako člen NOS PČR v pracovním nebo služebním poměru k Vašemu zaměstnavateli, rozsah pojištění, výše pojistného krytí, souhlas s přihlášením do pojištění, prohlášení pojištěného a možnost určit obmyšlenou osobu pro výplatu pojistného plnění v případě smrti pojištěného.

Vyplněnou a podepsanou Přihlášku prosím zašlete na adresu:
Česká pojišťovna a.s.
P. O. Box 305
659 05 Brno

Vyplnění a odeslání Přihlášky je bezpodmínečně nutné pro Vaše přijetí do pojištění a poskytnutí pojistného plnění za pojistné události.

Přihlášku řádně vyplňte, přihláška nebude platná, pokud nebude obsahovat:
- Vaši identifikaci,
- určení zda jste ve služebním nebo pracovním poměru,
- kladné vyjádření zájmu o sjednání pojištění,
- Váš vlastnoruční podpis.

S pozdravem
Česká pojišťovna a.s. a vedení NOS PČR