POMOC a SOLIDARITA

Nadační fond
Veřejné sbírky

Veřejná sbírka Jakub Danilo

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky z podnětu základní organizace při NOS PČR při Věznici Rýnovice a ve spolupráci s

Slevy pro členy
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Alza
Pojištění D.A.S. – sleva na pojištění
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Slider
Benefity
Xella
Pneumatiky.cz
Krmivo Platinum
NH Car
Telly – digitální televize
Datart
Motora
CK Zemek
České dráhy – IN KARTA
SPA
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Forest park hotel
Robotworld – specialista na roboty
Wienerberger
Slider

TWITTER @NOSPCR

Právní ochrana členů ve služebním poměru

Vstupem do řádného členství vzniká členovi i nárok na právní pomoc v pracovních a služebních věcech. Právní ochrana se primárně realizuje na základě smlouvy u pojišťovny D.A.S, uzavřené dne 1. 1. 2015 pro řádné členy v oblasti služebního (pracovního) poměru a  trestního práva.

S tímto pojištěním získáte 

 • Právní poradenství kdykoliv potřebuje,
 • právníka na telefonu 24 hodin denně 7 dní v týdnu,
 • silný tým nezávislých a specializovaných právníků D.A.S.,
 • úhradu nákladů na řešení právního problému až do výše 500.000 Kč,
 • úhradu nákladů na zpracování znaleckých posudků,
 • rychlý, profesionální a lidský přístup při řešení vašeho právního problému.

Pojištění právní ochrany zahrnuje

 

 • právní pomoc ve věcech služebního poměru, pomoc ve sporech ohledně výkonu služby, odměňování, služebního postupu atp.,
 • právní pomoc při podezření, či obvinění ze spáchání trestných činů (VČETNĚ ÚMYSLNÝCH), přestupků, disciplinárních, kárných a jiných správních deliktů – obhajoba v řízení před GIBS pro podezření ze zavinění trestného činu, právní pomoc v kázeňském řízení atp.,
 • právní pomoc ve sporech o náhradu újmy vůči zaměstnavateli – pomoc při vymáhání odškodnění za pracovní úraz, či nemoc z povolání atp.,
 • právní pomoc proti nárokům na náhradu újmy ze strany zaměstnavatele – pomoc při nařčení zaměstnavatele z poškození služebního vybavení, pomoc při vymáhání újmy za škodu ze strany zaměstnavatele atp.,
 • právní pomoc ve sporech s pojišťovnami ohledně událostí souvisejících se služebním poměrem, sporech vyplývajících ze soukromého pojištění – pomoc ve sporu s pojišťovnou ohledně plnění z odpovědnostního pojištění, pomoc ve sporu s pojišťovnou ohledně plnění z úrazového pojištění atp.

 

Zeptejte se u vaší odborové organizace, zda v případě potřeby vám hradí právní pomoc proti obvinění z úmyslných trestných činů. My ANO!