Právní ochrana ve služebním poměru od D.A.S.

Vstupem do řádného členství vzniká členovi i pojištění právní ochrany od D.A.S., které zahrnuje

  • právní pomoc ve věcech služebního poměru, pomoc ve sporech ohledně výkonu služby, odměňování, služebního postupu atp.,
  • právní pomoc při podezření, či obvinění ze spáchání trestných činů (VČETNĚ ÚMYSLNÝCH), přestupků, disciplinárních, kárných a jiných správních deliktů – obhajoba v řízení před GIBS pro podezření ze zavinění trestného činu, právní pomoc v kázeňském řízení atp.,
  • právní pomoc ve sporech o náhradu újmy vůči zaměstnavateli – pomoc při vymáhání odškodnění za pracovní úraz, či nemoc z povolání atp.,
  • právní pomoc proti nárokům na náhradu újmy ze strany zaměstnavatele – pomoc při nařčení zaměstnavatele z poškození služebního vybavení, pomoc při vymáhání újmy za škodu ze strany zaměstnavatele atp.,
  • právní pomoc ve sporech s pojišťovnami ohledně událostí souvisejících se služebním poměrem, sporech vyplývajících ze soukromého pojištění – pomoc ve sporu s pojišťovnou ohledně plnění z odpovědnostního pojištění, pomoc ve sporu s pojišťovnou ohledně plnění z úrazového pojištění atp.

Návod, jak využít pojištění právní ochrany od D.A.S naleznete v samostatném článku.

Zeptejte se u vaší odborové organizace, zda v případě potřeby vám hradí právní pomoc proti obvinění z úmyslných trestných činů. My ANO !.