Právní poradenství pro soukromé osoby od D.A.S. pro členy

Vstupem do řádného členství vzniká členovi i právní poradenství pro soukromé osoby od D.A.S., které zahrnuje

  • konzultace v majetkových věcech,
  • konzultace ve věcech rodinného práva (včetně rozvodů, péče o děti atp.),
  • konzultace ve věcech dědických atp.,
  • možnost konzultace při exekucích,
  • možnost konzultace při dopravních nehodách,
  • možnost konzultace při vyřizování reklamací a dalších spotřebitelských sporech,
  • možnost konzultace při sousedských sporech a celé řadě jiných věcí.